Energi

Vindkraften sätter nya rekord

Vindkraftverk på Listerlandet en regning sommardag, Blekinge. Foto: Helena Larsson/Naturfotograferna/IBL Bildbyrå
Vindkraftverk på Listerlandet en regning sommardag, Blekinge. Foto: Helena Larsson/Naturfotograferna/IBL Bildbyrå

Den svenska vindkraften producerar mer el än vid något tidigare tillfälle. Sverige producerar nu lika mycket vindkraftsel som Danmark och Norge tillsammans.

Publicerad

Samtidigt når också den svenska elexporten nya rekordnivåer.

Under årets första sex månader producerade de svenska vindkraftverken drygt 10 terawattimmar el, en ökning med nära 40 procent på ett år. Om den utvecklingen står sig kan den totala produktionen av vindkraftsel i år bli 20 terawattimmar, mer än något tidigare år.

Det visar nya siffror från branschorganisationen Energiföretagen.

Som en jämförelse kan nämnas att den totala svenska elproduktionen ligger kring 158 terawattimmar per år.

Mer än Danmark och Norge

Tidigare låg till exempel Danmark före Sverige i utbyggnaden av vindkraft. Men 2015 passerade Sveriges produktion av vindkraftsel den danska.

– Både Danmark och Tyskland hade tidigare system där staten garanterade att vindkraftsproducenterna fick ett visst pris för elen. Det var bara att bygga nya vindkraftverk, de fungerade som sedelpressar. Nu har Danmark och Tyskland övergivit de systemen, säger Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen till TT.

Den svenska vindkraften byggs nu ut i snabb takt. En förklaring är att det har blivit mindre kostsamt att uppföra vindkraftverk.

Ett av världens största vindkraftsprojekt är Markbygden som just nu byggs i trakten av Piteå. Sammanlagt 179 turbiner byggs och bakom projektet står ett företag som ägs av General Electric Financial Services och Green Investment Group.

Vindkraftparken ska enligt planerna stå klar vid det kommande årsskiftet.

Samtidigt som det kommer rapporter om brist på el i vissa delar av landet slår den svenska elexporten rekord. Bristen beror på att ledningarna inte alltid räcker till, inte på att det produceras för lite el.

Finlands kärnkraft

En viktig förklaring till den ökade elexporten är Finlands behov av el från utlandet till följd av landets kraftigt försenade utbyggnad av kärnkraften.

Under första halvåret 2019 hade Sverige en nettoexport av el på nära 14 terawattimmar, att jämföra med cirka 10 terawattimmar under de första sex månaderna 2018 och 2017.

Om elexporten fortsätter på samma höga nivå kan helåret 2019 slå det hittillsvarande rekordåret, 2015, då Sverige nettoexporterade 22,6 terawattimmar el.