Energi

Vindkraft dödar inte Östersjöns bottnar

Lillgrund med Öresundsbron i bakgrunden Foto: flygfotot.se - Anders Kjellberg
Lillgrund med Öresundsbron i bakgrunden Foto: flygfotot.se - Anders Kjellberg

Havsbaserade vindkraftparker som Lillgrund och Kriegers Flak stör inte inflödet av friskt saltvatten i Östersjön. Det visar en ny utredning.

Publicerad

Oron för att havsbaserade vindkraftverk i västra Östersjön skulle påverka inflödet av syrerikt och salt vatten från Nordsjön är obefogad.

Efter fyra års utredningar och simuleringar är forskare inom två Quantas-projekt övertygade om att tornen inte påverkar bottenströmmarna så att syrerikt vatten hindras nå djupare delar av centrala Östersjön.

Datorsimuleringar visar att vindkrafttornen som mest kan ändra salthalten med 0,3 g/kg, en obetydlig påverkan med tanke på att naturliga variationer kan fluktuera med 10 g/kg.

Inflödet av salt syrerikt vatten från Nordsjön är viktigt för växt och djurlivet i Östersjön och påverkar exempelvis tillgången på torsk i innanhavet.

Den här veckan träffas forskarna inom projekten i tyska Warnemünde för ett sista arbetsmöte.