ENERGI

Vattenfall sänker avgifterna med miljardbelopp

Grå skylt som det står vattenfall på.
Vattenfall sänker avgiften. Arkivbild.

Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från halvårsskiftet. Oväntat låga elpriser anges som skäl.
Konkurrenterna Eon och Ellevio har ännu inte satt ned foten om de ska ta rygg på den statliga energijätten.

Publicerad Uppdaterad

Vattenfalls beslut om sänkta elnätsavgifter rör både hushålls- och företagskunder. Och det kommer oväntat. Normalt fattas beslut om elnätsavgifter på hösten, inför varje nytt år.

– Hösten 2022 pekade allt mot att elpriserna skulle fortsätta vara höga. Nu har vi glädjande sett hur elpriserna har sjunkit mycket mer än vad vi trodde. Då vill vi korrigera det i innevarande år. Därmed sänker vi priserna nu, i halvårsskiftet, för att kalibrera mot faktiska elpriser, säger Vattenfall Eldistributions marknadschef Cecilia Zetterström till TT.

Ellevio tittar på balansen

Konkurrenten Eon Energidistribution höjde inför året sina elnätsavgifter med 19-23 procent. Ellevio höjde med 5-14 procent, medan Vattenfall låg på mellan minus 7 procent och oförändrade priser, visar den så kallade Nils Holgersson-rapporten som publicerades i onsdags.

– Vi har kommunicerat en sänkning i vårt regionnät från och med den 1 juli. Den kommer ju att komma lokalnätskunderna till del också, men där har vi ännu inte tagit något beslut och analyserat färdigt det, säger Gustav Wengen, avdelningschef på Eon Energidistribution.

Höjningarna som Eon gjort förklarar han med höga elpriser och stora nätförluster i det nät där elen transporteras, som måste täckas med inköp av el på marknaden.

– Det beror på att vi har väldigt mycket nät i landsbygden, det vill säga långa ledningar med många meter per kund. Längre ledningar ger mer nätförluster och mer investeringar och underhåll, säger Wengen.

– Vi har också mycket elnät i elprisområde 4, där elen har varit som dyrast, tillägger han.

Allt återinvesteras i svenska elnät

Ellevio ser också över möjligheten att justera nätavgifterna i lokalnäten.

"Vi håller på att titta på hur balansen ser ut mellan avgiftshöjningarna och elprisutvecklingen och får återkomma. Om det finns en obalans kommer vi att jämna ut den på något sätt", skriver presschefen Jesper Liveröd i ett mejl.

Liveröd tycker det är viktigt att komma ihåg att Ellevios elnätsavgifter ligger strax under medel i Sverige och att intäkterna "uteslutande handlat om att bekosta samhällskritisk infrastruktur".

"Vi har inte betalat ut vinst sedan 2018 – allt har återinvesterats i svenska elnät", tillägger han.

Vattenfall är det enda av de stora bolagen avstod från att höja avgiften i fjol.

– De senaste åren har vi antingen låtit priserna (elnätsavgifterna) ligga oförändrade eller sänkt priserna. I höstas hade vi ingen höjning, utan en oförändrad nivå och i delar av landet en sänkning av priserna, säger Zetterström.

”En tillfällig sänkning”

Vattenfalls nya nätavgiftssänkning blir mellan 700 och 2 100 kronor för en villakund och omkring 300 kronor för en lägenhetskund under perioden, enligt Vattenfall.

Sänkningen gäller perioden juli-december och motiveras av ett oväntat lågt elpris och lägre kostnader i region- och stamnät än väntat under vintern, enligt Vattenfall.

– Det här är en tillfällig sänkning. Den handlar om innevarande år. Det är för tidigt att säga hur prisbanan kommer att bli för kommande år. Det är ett beslut som vi fattar under hösten, säger Zetterström.

Den sänkning som nu görs utgör 17 procent av bolagets intäkter för lokalnätsavgifter på helåret 2023, enligt Zetterström.

– Det motsvarar 1,1 miljard kronor i intäkter på året, säger hon.