ENERGI

Världens högsta vindkraftverk byggs i Tyskland

En illustration av vindkraftverket bredvid vanliga vindkraftverk.

Navet till vindkraftverket sitter 300 meter upp i luften. Med sin fackverkskonstruktion kommer kraftverket att bli världens högsta på land.

I Brandenburg, Tyskland, ska världens högsta vindkraftverk stå. Från marken till navet ska det bli 300 meter, och till spetsen av bladet 365 meter. Vindkraftverket får en effekt om 3,8 MW, enligt Energinyheter.se, vilket är lägre än dagens mest kraftfulla turbiner på land.

Det tyska vindkraftverket kan jämföras med kraftverken som står i vindparken Aldermyrberget. Där finns det 17 vindkraftverk av modellen Vestas V150 med navhöjd på 155 m, totalhöjd på 230 m och maxeffekt på 4,2 MW.

Gicon, bolaget bakom det höga vindkraftverket, har sedan maj 2023 genomfört mätningar 300 meter upp i luften på toppen av en mast. De har bland annat mätt temperatur, lufttryck och vindhastighet.

Mer energi av höga vindkraftverk

Det planerade vindkraftverket byggs som ett fackverk bestående av två delar, en inre och en yttre. Turbinen monteras på den inre delen som sedan kan dras upp genom den yttre, som ett teleskop, till den planerade höjden, förklarar Gicon i en video på Youtube.

Anledningen till att de vill bygga så pass höga vindkraftverk är för att helt enkelt få ut mer energi. Efter att Gicon gjort mätningar i 100 dagar såg de en tydlig trend.

– Vinden har inte bara högre medelvärden på denna höjd, utan också en bredare spridning, vilket leder till betydligt fler timmar då man kan köra vindkraftverk för fullt på denna höjd. Produktionen ligger därför inom området för havsbaserad vindkraft, men under driftförhållanden på land. Det gör att kostnaderna för byggnation och underhåll är betydligt lägre, vilket har en positiv effekt på lönsamheten, säger Gicons vd och grundare Jochen Großmann i ett pressmeddelande från 2023.