Energi

USA gör satsning på kraftelektronik

USA satsar närmare en miljard under fyra år på ett nytt institut för morgondagens kraftelektronik. Målet är mindre, snabbare och billigare komponenter till elbilar och förnybar energi.

Publicerad

Det nya institutet är det senaste i det nätverk av forskningsinstitut som president Barack Obama vill bygga upp för att skaka liv i amerikansk tillverkningsindustri.

Det leds av North Carolina State University och ska utveckla kraftkomponenter i material som kiselkarbid och galliumnitrid.

Förutom flera universitet deltar 18 företag i satsningen, däribland ABB.

Det amerikanska energidepartementet skjuter till motsvarande en halv miljard kronor under fyra år samtidigt som industrin satsar lika mycket.

Kraftelektronik spelar en allt viktigare roll i elsystemet. Enligt en studie från Oak Ridge National Laboratory kommer 80 procent av all genererad el 2030 gå via någon typ av kraftkomponent i form av till exempel omriktare eller transformatorer.

I dag är den siffran 30 procent.

Ökningen beror bland annat på införandet av elbilar och mer småskalig förnybar energi.