Energi

Uppdrag: Hitta metaller till solceller

Återvinning av gruvavfall ingår som en del av regeringens strategi för nyindustrialisering, som kallas Smart Industri. Foto: Alamy
Återvinning av gruvavfall ingår som en del av regeringens strategi för nyindustrialisering, som kallas Smart Industri. Foto: Alamy
EU:s årliga behov av dysprosium för vindkraft kommer att öka med cirka 660 procent fram till år 2030. Foto: Alamy
EU:s årliga behov av dysprosium för vindkraft kommer att öka med cirka 660 procent fram till år 2030. Foto: Alamy

Går det att utvinna sällsynta metaller som behövs för nya innovationer ur gruvavfall? Det ska Sveriges geologiskas undersökning ta reda på.

Publicerad

Merparten av de metaller som krävs för datorer, mobiltelefoner och vindkraftverk utvinns inte inom EU. Kina står för cirka 95 procent av alla sällsynta jordartsmetaller i världen.

Regeringen ger nu myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att ta reda på vilka metaller som krävs för tillverkning av de teknik- och miljöinnovationer som utvecklas i Sverige och inom Europa, till exempel framtidens solceller.

– Den snabba tekniska utvecklingen kräver att vi har tillgång till flera olika metaller och mineraler. Regeringens uppdrag är nödvändiga för att industrin inte ska drabbas negativt och hindra utvecklingen av ny grön teknik, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Samtidigt får SGU, Sveriges geologiska undersökning, i uppdrag att kartlägga potentialen för att utvinna dessa metaller i Sverige från gruvavfall. Det ska göras genom att titta närmare på de viktigaste gruvavfallsanläggningarna i Bergslagen.

– En omställning till förnybar energi är en viktig del i att uppfylla Sveriges klimatmål och för att nå dit behövs en hållbar utvinning av mineral. Det är därför viktigt att få en utökad kunskap om möjligheter att utvinna dessa även från gruvavfall, säger miljöminister Karolina Skog i pressmedelandet.

Återvinning av gruvavfall ingår som en del av regeringens strategi för nyindustrialisering, som kallas Smart Industri.

Läs mer:

Behovet av kritiska mineraler tros öka i framtiden. EU-kommissionen räknar till exempel med att EU:s årliga behov av dysprosium för vindkraft kommer att öka med cirka 660 procent fram till år 2030. Motsvarande behov av neodymium bedöms öka med 2 200 procent.