Energi

Tyskarna får mindre betalt för sin solel

Bengt Stridh, solforskare på ABB, räknar in alla variabler som påverkar produktionskostnaden för egen solcellsel på sin sajt Bengts Villablogg.
Bengt Stridh, solforskare på ABB, räknar in alla variabler som påverkar produktionskostnaden för egen solcellsel på sin sajt Bengts Villablogg.

I Tyskland har egen el-producenterna fått bra betalt för den el som de levererar in på nätet. Fram till nu. I dag är det garanterade priset lägre än vad elen kostar på marknaden.

Publicerad

- I Tyskland är inmatningstarifferna nu klart lägre än vad ett tyskt hushåll betalar för köpt el. För nybyggda solcellsanläggningar är det därför mera ekonomiskt att använda elen själv istället för att sälja den, säger Bengt Stridh, solforskare på ABB i Västerås och solcellsbloggare för tidningen Vi i Villa.

Tyskland är det land i världen som har mest installerade solceller. Det officiella siffran är från 2011 och säger 25 000 MW, enligt International Energy Agency.

I dag ligger den runt 30 000 MW. En stor del en miljon tyska solcellshushåll för.

Motsvarande siffra för Sverige lyder på 15,75 MW, inräknat både de svenska hushållens taksolceller och stora industri- och fastighetsinstallationer.  I dag bör den totala installerade effekten ligga runt 20 MW.

Den enorma utbyggnaden av solcellseffekt i Tyskland beror på systemet med garanterade inmatningstariffer som ger tyska hushåll, småföretag och jordbrukare en fast ersättning per producerad kilowattimme under 20 år.

Men det garanterade priset har sänkts kontinuerligt sedan systemet infördes för snart tio år sedan, inte minst de senast åren då priset på solceller fallit dramatiskt.

I dag ligger inmatningstariffen på motsvarande 1,51 svenska kronor för anläggningar på 10-40 kW som byggs nu. Det är lägre än marknadspriset på el i Tyskland.

De anläggningar som byggts tidigare i Tyskland har dock en högre inmatningstariff, där tariffens nivå beror på när man byggde solcellsanläggningen.

Enligt ett beslut i Bundesrat från i somras ska inmatningstarifferna minskas med 1 procent i månaden för nybyggda anläggningar.

Eftersom ersättningen ligger fast under tjugo år minskar värdet av den i takt med inflationen. Den som nu tar en installation i anspråk får se värdet av den fasta ersättningen minska från dagens 1,51 kronor till 1,06 kronor om tjugo år.

- Det är nu mer värdefullt för de tyska hushållen att använda den producerade solelen själva än att mata in den på nätet. Detta har väckt intresse för lösningar där man försöker öka andelen egenanvändning av den producerade solelen, skriver Bengt Strid på sin blogg.