Energi

Tysk miljardhjälp inför avveckling av kol

Det koldrivna kraftverket RWE Niederaussem i Bergheim i Nordrhein-Westfalen. Foto: Martin Meissner
Det koldrivna kraftverket RWE Niederaussem i Bergheim i Nordrhein-Westfalen. Foto: Martin Meissner

Tyskland kommer att hjälpa regioner, anställda och företag som drabbas av den planerade avvecklingen av kolkraft i landet. En överenskommelse om hjälp på flera hundra miljarder kronor har nåtts.

Publicerad

Energikrävande tyska företag som konkurrerar på den internationella marknaden ska kunna få ett årligt bidrag från och med 2023 för att kompensera för de högre elkostnader som avvecklingen av kolkraften innebär, enligt landets regering.

Regeringen ska också betala upp till 14 miljarder euro, motsvarande 147 miljarder svenska kronor, i finansiell hjälp till de koltunga delstaterna Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen och Sachsen-Anhalt, fram till 2038. Regeringen ska också vidta ytterligare åtgärder värda 274 miljarder kronor för att hjälpa brunkolregioner fram till samma år. Även anställda som drabbas av avvecklingen ska få ekonomisk ersättning fram till år 2043.

”Bra överenskommelse”

Förslaget om att avveckla kolkraften är ett resultat av förhandlingar mellan regeringen och delstatsregeringar i kolstarka regioner. Det kommer troligtvis att läggas fram i parlamentet 29 januari, enligt Tysklands finansminister Olaf Scholz.

– Det här är en bra överenskommelse för att skydda klimatet eftersom det gör det tydligt att vi tar det på allvar, säger han.

Stängt till 2038

Den energi som går förlorad när Tyskland fasar ut kolkraften bör ersättas genom utveckling av kapaciteten vid redan befintliga naturgasanläggningar, som i exempelvis Jänschwalde i Barndenburg, enligt en talesperson för regeringen.

Förbundskansler Angela Merkels regering vill stänga alla Tysklands koldrivna kraftverk senast år 2038. Åtgärden är en del av målet att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent från 1990 års nivå fram till år 2030.

2011 beslutade den tyska regeringen att samtliga kärnkraftverk i landet ska vara stängda senast 2022.

Fakta: Kolkraft

Kolet var den överlägset viktigaste energikällan under industrialismens barndom. Än i dag är kolet världens största energikälla och står för över en tredjedel av den el som produceras i världen. Den har en oerhörd betydelse i länder som Kina, Indien och Tyskland.

Orsaken till de höga utsläppen är att kol, relativt sett, innehåller fler kolatomer än exempelvis olja och naturgas. Förbränning av kol ger därför upphov till högre utsläpp per energienhet.

Källor: Naturvårdsverket, El.se