Energi

TV: E-cattest styrker värmeproduktion

Vid ett nytt test i Bologna på torsdagen kördes Andrea Rossis "energikatalysator" helt stabilt utan tillförd yttre energi i över tre timmar. Ny Teknik var på plats i labbet.

Publicerad

(English version here).

Torsdagens test genomfördes med ett antal inbjudna fysiker och ingenjörer från bland annat Italien, Sverige, USA och Kina, plus journalister från ett par italienska medier samt Ny Teknik.

En av de inbjudna var Roland Pettersson, pensionerad universitetslektor i fysikalisk och analytisk kemi vid Uppsala Universitet och kollega till Sven Kullander som medverkade vid ett test i Bologna i våras.

Roland Pettersson har bland annat bedrivit forskning inom LENR (Low Energy Nuclear Reactions) tillsammans med professor Hidetsugu Ikegami från Osaka University i Japan.

– Jag är övertygad om att det här fungerar, men det finns utrymme för ytterligare mätningar, sa Roland Pettersson till Ny Teknik efter testet.

Det väsentliga nya inslaget vid testet var att den omdiskuterade energiberäkningen genom ångbildning kunde undvikas genom att ångan från energikatalysatorn leddes in i en värmeväxlare där ett sekundärt vattenflöde värmdes.

Även om precisionen var måttlig och mätuppställningen kunde varit mer avancerad var resultatet tydligt, främst genom att energikatalysatorn drevs i över tre timmar utan tillförd yttre energi.

Efter att testet avslutats öppnades dessutom höljet som omslöt reaktorn, och de närvarande kunde därmed se vad som fanns inuti – i princip en värmeväxlare i form av metallflänsar.

Innanför värmeväxlaren fanns enligt Rossi en skärmad platt reaktorenhet med tre reaktorkammare, varav bara en var i drift vid testet.

Uppstarten skedde som tidigare genom uppvärmning med en elektrisk värmepatron på ungefär 2,7 kilowatt, den här gången under omkring fyra timmar, enligt Andrea Rossi för att uppnå tillräcklig stabilitet.

Därefter stängdes värmepatronen av och den självgående driften pågick sedan i omkring tre och en halv timme, utan något mätbart tecken på avmattning av värmeutvecklingen (se detaljerad rapport samt temperaturdata)

Efter tre timmars drift var de uppmätta temperaturerna fortfarande konstanta, och om man la handen på det isolerade höljet kunde man tydligt känna vattnet koka.

I en försiktig kalkyl beräknar Ny Teknik effektutvecklingen under den självgående driften till mellan två och tre kilowatt.

Torsdagens test genomfördes i samma lokal som tidigare test. Kvar i lokalen fanns fortfarande containern med den anläggning på en megawatt som Ny Teknik kunde visa bilder på i september, och som enligt Andrea Rossi sedan skulle ha skeppats till en kund i USA.

– Vi hade ett preliminärt avtal med en mycket viktig organisation i USA, men när vi fick det slutgiltiga avtalet innehöll det villkor som våra advokater ansåg att vi inte kunde acceptera, säger Rossi till Ny Teknik.

Transporten av anläggningen stoppades därmed, men enligt Rossi kommer invigningen fortfarande att ske i under oktober som han tidigare utlovat. Var det blir kan han dock ännu inte berätta.

Han säger sig heller inte planera några fler test.

– Inom några månader kommer produkten ut på marknaden, och det bästa testet görs av kunderna. Om den inte fungerar lämnar de tillbaka den, säger Andrea Rossi.

De fysiker vid Bolognas universitet som ska inleda ett forskningsarbete på uppdrag av Rossi var med vid testet på torsdagen, men det var inte ett officiellt deltagande från universitetets sida eftersom forskningsprojektet ännu inte påbörjats.

Energikatalysatorn

Energikatalysatorn laddas med nickelpulver samt ett antal hemliga katalysatorer och trycksätts med vätgas. Överskottsvärme produceras möjligen genom en okänd form av kärnreaktion med nickel och väte inblandade.