Energi

Tuffare klimatmål ger möjligheter för företagen

Nya mer aggressiva klimatmål ställer nya krav på teknisk utveckling. Nu ska experter hjälpa politikerna att skapa en bild av framtidens miljöteknik.

Publicerad

Idag presenterade Miljömålsberedningen sitt förslag på hur Sveriges klimatpolitik ska se ut framöver. Beredningen, som innefattar alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, är överens om att flytta fram de svenska klimatmålen om inga nettoutsläpp av växthusgaser från år 2050 till år 2045. Dessutom vill beredningen ha både en klimatlag och ett speciellt klimatråd som ska se till att klimatarbetet kan drivas långsiktigt även vid regeringsskiften.

– Alla aktörer behöver långsiktighet och tydlighet och det är det som vi bidrar med nu, säger Anders Wijkman som är ordförande i beredningen.

Den långsiktigheten tror han kommer att kunna utnyttjas av svenska företag som utvecklar miljöteknik. Fram till sommaren ska beredningen arbeta med att skaffa sig en överblick över vilka teknikområden som har störst potential att bidra till ett framtida koldioxidneutralt Sverige. Förhoppningen är också att omställningen ska kunna gynna svenska företag som utvecklar miljöteknik.

För att skapa en överblick över vilka områden som ska prioriteras och vilka möjligheter som finns samlar Miljömålsberedningen under våren ett stort antal experter på olika samhällsområden.

– En av de saker vi ska försöka bedöma är vilka fördelar som finns för Sverige.

Men Anders Wijkman är noga med att påpeka att det inte är ett enkelt jobb.

– Vi har lagt ut uppdraget för att försöka få in en så framtidsinriktad bedömning som det går. Vi är väldigt rädda att peka på åtgärder som om fem eller tio år visar sig vara gammalmodiga, säger han.

Klassiker som sol och vind och nya former av biobränslen kommer med säkerhet att finnas med i planerna.

– Kurvorna på sol- och vindområdet talar ett tydligt språk och det finns inget som inte tyder på att tekniken på framför allt solområdet kommer att fortsätta att bli billigare, säger Anders Wijkman.

Han pratar också om nya typer av biobränslen som till exempel svartlut som områden som är värda att satsa på.

– Allt det här är viktigt att vi identifierar och där det behövs föreslår olika spelregler som kan vara positiva eller ge stöd för pilotanläggningar och så vidare, säger Anders Wijkman.

Men även byggsektorn, stålindustrin och jordbruket finns med i diskussionerna.

Beredningen har också tillsatt en speciell grupp som ska titta på vad digitaliseringen av samhället betyder för utsläppen av växthusgaser. Ett exempel är självstyrande bilar som kan betyda stora förändringar för transportsystemet.

Resultatet av beredningens teknikstudier ska presenteras innan sommaren.