Energi

Tsunamin i Japan driver upp elpriset i Sverige

Flera av de sex reaktorerna i Tepcos kärnkraftverk Fukushima Daiichi i Japan är helt utslagna. Foto: Tepco
Flera av de sex reaktorerna i Tepcos kärnkraftverk Fukushima Daiichi i Japan är helt utslagna. Foto: Tepco

Kärnkraftsproblemen i Japan efter tsunamin får konsekvenser för elpriset i Sverige. Stigande priser på kol och utsläppsrätter gör elen dyrare.

Publicerad

Efter haveriet för elbolaget Tepcos kärnkraftverk Fukushima Daiichi har de koleldade kraftverken i Japan gått för fullt och kolimporten ökat kraftigt.

Det har lett till ökade världsmarknadspriser på kol till kraftvärmeverk. I dag kostar sådant kol 127 dollar per ton. Metallurgiskt kol för stålindustrin har helt andra priser.

Även Tyskland kommer att använda mer kol och gas för sin elproduktion när Tyskland nu ställer av en del av sin kärnkraft, skriver elhandelsbolaget Telge Energi i sitt senaste nyhetsbrev.  

Ökade kolpriser drar upp produktionskostnaderna i kolkraftverken.

Samtidigt stiger priserna på utsläppsrätter eftersom ökad användning av kol i elproduktionen ger större utsläpp av koldioxiod. Elbolagen måste därför köpa fler utsläppsrätter vilket i slutändan ger högre elpriser i konsumentledet.

Priserna på utsläppsrätter har redan stigit efter att ha legat på en stabil nivå under längre tid.

Telge Energi menar att elpriset i Sverige ökat med 5-10 öre per kilowattimme på grund av den ökade användningen av kol i den tyska elproduktionen.

Samtidigt varnar man för att även den svenska elproduktionen är sårbar den närmaste tiden.

- Under april kommer vissa av Sveriges kärnreaktorer att gå ur drift på grund av den årliga revisionen. Skulle det bli fortsatt torrt  väder då och tillrinningen i vattenmagasinen bli försenad får vi räkna med högre spotpriser på el i april, skriver Telge Energi.

Elpriset

Från december 2010 till mars 2011 har genomsnittspriset på el varit 65 öre per kilowattimme. Elhandlarna spår att priset på ett års sikt kommer att sjunka så att genomsnittspriset december 2011-mars 2012 kommer att vara 50 öre per kilowattimme.

Historiska spotpriser i mars:

2007 - 22,04 öre

2008 - 29,96 öre

2009 - 39,53 öre

2010 - 57,44 öre

2011 - 56,24 öre

Källa: Telge Energi