Energi

Tio av tolv förbjuds sälja kraftverk

Försäljningsstopp. Arbetsmiljöbristerna är alldeles för många i vindkraftverken. Så illa att tio av tolv tillverkare inte får sälja sina vindkraftverk före problemen är åtgärdade. En av de drabbade kunderna är Region Gävleborg som köpt in två vindkraftverk 72 miljoner kronor men får ingen el från dem.
Försäljningsstopp. Arbetsmiljöbristerna är alldeles för många i vindkraftverken. Så illa att tio av tolv tillverkare inte får sälja sina vindkraftverk före problemen är åtgärdade. En av de drabbade kunderna är Region Gävleborg som köpt in två vindkraftverk 72 miljoner kronor men får ingen el från dem.
Charlotte Unger Larson.
Charlotte Unger Larson.

Mängder av arbetsmiljöbrister har hittats i vindkraftverk. Av tolv kontrollerade tillverkare har tio fått försäljningsförbud.

Publicerad

I slutet av 2015 och början av 2016 inspekterade Arbetsmiljöverket 23 vindkraftverk från tolv olika tillverkare. Syftet var att kontrollera arbetsmiljön för att säkerställa att de som arbetar i verken inte kan skada sig. I kontrollen hittade Arbetsmiljöverket flera brister. Vanligast var farliga utrymningsvägar och otillräcklig utrustning för utrymning. I flera vindkraftverk fanns även risk att komma åt rörliga maskindelar.

Kontrollen ledde till att tio tillverkare (Enercon, GE, Senvion, Siemens, Dongfang, Gamesa, Vestas, Sinovel, Nordex och Eno) förbjöds att sälja sina vindkraftverk i Sverige. Arbetsmiljöverket krävde också att företagen skulle återkalla de vindkraftverk som redan hade monterats. Besluten var kopplade till hot om vite på miljonbelopp.

– Det är viktigt att bristerna är åtgärdade på alla de vindkraftverk som besluten gäller, kommenterar arbetsmiljöinspektör Eva Bernmark i mejl till Ny Teknik.

Om företagen åtgärdar bristerna kan vindkraften fortsätta att säljas och de monterade snurrorna stå kvar.

– Försäljningsförbudet gäller endast de vindkraftverk som har de beskrivna bristerna, säger Eva Bernmark.

Läs mer:

Av tolv inspekterade tillverkare har alltså tio fått försäljningsförbud. Men även de återstående tillverkarna, Kenersys och EWT, riskerar samma typ av förbud. Arbetsmiljöverket har hittat brister också i deras vindkraftverk och överväger nu att utfärda försäljningsförbud.

Charlotte Unger Larson, vd på branschorganisationen Svensk Vindenergi, tycker ändå inte att vindkraftsbranschen är särskilt dålig på arbetsmiljö.

– Nej, det skulle jag inte säga. Men jag har inte information om digniteten i de olika fallen, säger hon.

Mattias Wondollek är marknadsansvarig på Svensk Vindenergi. Han anser att det finns ett stort tolkningsutrymme i maskindirektivet, som reglerar säkerhetskrav på maskiner.

– Det här är första gången som det görs en sådan tillsyn inom Europa, så det är inte så konstigt att det blir en del anmärkningar, säger han.

Fyra av företagen som har fått försäljningsförbud (GE, Vestas, Nordex och Sinovel) har valt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Enligt Mattias Wondollek överklagar några av bolagen av principskäl för att de anser att de redan följer maskindirektivet, men planerar ändå att åtgärda bristerna.

Även Eva Bernmark på Arbetsmiljöverket tycker att det finns hopp om vindkraftsbranschen. Hon påpekar att de under kontrollerna kom i kontakt med många olika tillverkare, ägare, servicetekniker och skyddsombud:

– Min upplevelse är att det ändå är en bransch där de flesta är medvetna om risker, vill göra rätt och vill förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar med vindkraft, säger hon.

Läs mer:

Ny Teknik har granskat skriftväxlingen som Nordex och Sinovel har haft med Arbetsmiljöverket. Nordex uppger att de håller på att åtgärda flera av bristerna och Sinovel har hänvisat till att de inte kommer åt att åtgärda det inspekterade vindkraftverket därför att köparen nekar dem tillträde.

Bristerna som Arbetsmiljöverket har uppmärksammat på Nordex och Sinovels vindkraftverk handlar om att de saknar korrekt redovisning av bullernivåerna och att utrymningsluckan är svår att öppna. För Nordex del saknas också ett räcke för hissen och rökdetektorn har ingen signal som kan varna dem som befinner sig i verket vid brand. För Sinovels del saknas svensk bruksanvisning och förankringspunkter för räddningsoperationer.

1 000 nya vindkraftverk

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport finns det över 3 000 vindkraftverk i Sverige i dag. Fram till 2020 beräknas ytterligare 1 000 byggas.