Energi

Tidvattenkraft utmanar kärnkraften: ”Billigare”

Så funkar Tidal Lagoon Powers tidvattenkraftverk (klicka för större bild) Foto: Tidal Lagoon Power
Så funkar Tidal Lagoon Powers tidvattenkraftverk (klicka för större bild) Foto: Tidal Lagoon Power
Grafik: Tidal Lagoon Power.
Grafik: Tidal Lagoon Power.
Illustration: Tidal Lagoon Power
Illustration: Tidal Lagoon Power
Illustration: Tidal Lagoon Power
Illustration: Tidal Lagoon Power
Illustration: Tidal Lagoon Power
Illustration: Tidal Lagoon Power
Illustration: Tidal Lagoon Power
Illustration: Tidal Lagoon Power

Med kilometerlånga vågbrytare utefter den brittiska kusten ska den enorma kraften i tidvattnet omvandlas till elektricitet. Och det ska bli billigare än både kärnkraft och vindkraft till havs.

Publicerad

Projektet heter Tidal Lagoon Power och lanserades under massiv pressuppvaktning. Och det är spektakulärt så det förslår.

Om allt blir verklighet kommer sex stora tidvattenkraftverk för mer än 300 miljarder kronor att byggas utefter den brittiska kusten - fyra i Wales och två i England.

Det spektakulära är framför allt de flera kilometer långa vågbrytarna som skapa konstgjorda laguner på flera tiotals kvadratkilometer för att kontrollera tidvattnets kraft.

Mellan vågbrytarnas två ändar bygger man in själva tidvattenkraftverket - flera hundra meter långa betongkonstruktioner bestyckade med önskat antal turbiner, allt från knappt tjugo till nittio eller fler.

Både vågbrytaren och kraftverket är tillräckligt höga för att stå emot tidvattnets höjdskillnad på 10-11 meter.

När tidvattenfloden kommer, bromsas den av vågbrytaren som tvingar in vattnet i turbinkanalerna. När tidvattnet passerat turbinerna höjs vattennivån i lagunen.

När tidvattnet vänder vid ebb tvingas det att ta samma väg tillbaka genom turbinerna ut i havet.

Fyra gånger per dygn, under sammanlagt 14 timmar, varje dag året om, upprepas denna procedur. Och så kan det rulla på i 120 år, enligt Tidal Lagoon Power.

Om alla sex projekten blir verklighet kommer de att kunna stå för åtta procent av Storbritanniens hela elbehov. Och allt är koldioxidfritt. Det är den stora poängen.

Det projekt som definitivt ser ut att bli verklighet är det minsta av de sex planerade. Det kommer att byggas i Swansea Bay i Wales på västkusten. Investeringskostanden är beräknad till motsvarande 11 miljarder kronor. För det får man ett tidvattenkraftverk med 16 turbiner på 20 MW vardera inklusive alla installationer för uppkoppling direkt på elnätet.

Årsproduktionen beräknas till 495 GWh, vilket räcker för att försörja nästan hela Swansea Bay-regionen med elektricitet.

Men investeringskostnaden per MWh för Swansea Bay-projektet blir dubbelt så hög som nästa planerade Wales-projekt i Cardiff.

Cardiff-projektet omfattar en 22 kilometer lång vågbrytaren med 90 turbiner på 20 MW vardera. Det blir en effekt på 1 800 MW, fullt i klass med dagens största planerade kärnkraftverk.

För Cardiff-projektet talar man om en investeringskostnad per producerad MWh el på 90-95 pund, vilket motsvarar drygt 1 000 svenska kronor. Enligt konsultfirman Pöyry, är det billigare än ny kärnkraft och ny vindkraft till havs, men dyrare än ny vindkraft på land.

Gilla Ny Teknik på Facebook