Energi

Tepco mörkar resultat om simulerad tsunami

Energibolaget Tepco, som äger haverireaktorerna i Fukushima, vägrar lämna ut resultatet av en simulerad tsunami som gjordes flera år före katastrofen.

Publicerad

92 personer som flyttats från sina hem på grund av haveriet i Fukushimaanläggningen kräver att Tepco lämnar ut resultaten av en simulering av en tsunamivåg mot Fukushimakusten som företaget gjorde redan 2008.

Tepco baserade simuleringen på ett jordskalv som inträffade 1898 i området med magnituden 8.0, samt ytterligare data. Resultatet av simuleringen presenterades först den 7 mars 2011 (fyra dygn före naturkatastrofen) för dåvarande säkerhetsmyndigheten, som lydde under industridepartementet.

Den del av innehållet i simuleringen som offentliggjorts visar att tsunamivågor med höjden tio meter var fullt möjliga efter ett sådant skalv. Men dessa uppgifter offentliggjordes först fem månader efter naturkatastrofen.

De kärande i ärendet hävdar att Tepco och myndigheten borde ha känt till risken för att kärnkraftverket kunde slås ut vid en jordbävning. De kräver ersättning på motsvarande 55 miljoner kronor.

Men Tepcos advokater hävdar att resultaten av simuleringen inte har någon koppling till de anspråk som de kärande har, skriver tidningen Mainichi.