Energi

Telias spillvärme ska värma helt campus

Att värma upp lokaler med spillvärme från datahallar är en het trend. Telia Soneras överskott ska ersätta nästan all fjärrvärme på ett helt campus.

Publicerad

På Campus Konradsberg i Stockholm håller ett speciellt samarbete mellan Akademiska Hus och Telia Sonera på att sjösättas.

– Det är ett samarbete som vi tror kan bli en modell för framtida samarbeten med aktörer inom fastighetsbranschen, säger Karl Schultz, produktionschef på Telia Bredband.

Här har teleoperatören ett stort datacenter djupt nere i bergrummet. Överskottsvärmen ska från och med mitten av nästa år ledas till Campus Konradsberg. Totalt handlar det varje år om 3?400 MWh lågvärdig spillvärme.

Energin kommer att transporteras via en värmeväxlare för att sedan växlas upp med värmepumpar hos Akademiska Hus. Totalt räknar Akademiska Hus med att kunna ersätta upp till 90 procent av den fjärrvärme som används i dag.

– Projektet ligger helt i linje med Akademiska Hus mål att minska mängden köpt energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Akademiska Hus lägger ner cirka 12 miljoner kronor på projektet, i form av inköp av värmepumpar. Å andra sidan räknar de med att spara ungefär en miljon kronor om året i minskade energikostnader. Samtidigt kan också Telia Sonera räkna hem en energivinst, tack vare ny teknik som används i projektet.

– Det handlar till exempel om ett nytt kylsystem baserat på så kallad geokyla, och även hur kylflödet styrs mot tekniken med minsta möjliga förlust, säger Dag Lundén,  miljöchef inom Telia Sonera.

Den nya tekniken kommer att sänka det så kallade PUE-talet till 1,12 från det tidigare 1,27. PUE är kvoten mellan den totala energianvändningen och den energi som krävs för att driva tekniken.

– För konventionella datahallar ligger PUE-värdet på 1,8, säger Dag Lundén.

Målet är att sänka värdet ännu mer nästa sommar. Då har man fullt ut sjösatt det nya kylsystemet Green Room. Det innebär bland annat att kall luft tvingas att passera genom elektroniken, och att servrarna är placerade så att de inte värmer upp varandra.