Energi

Sveriges största gasturbin till Malmö

Eon installerar sin 280 megawattsturbin i Öresundsverket. Det är inte bara Sveriges hittills största, utan också en av världens största.<br></br>- Vi är förvissade om att energin från verket kommer att ersätta en del av den kolkraftsproducerade, säger projektchef Carl-Gunnar Holm.

Publicerad

Eon räknar med att gasturbinen åtminstone ska vara i kontinuerlig drift under vinterhalvåret.
Vad energin från Öresundsverket kommer att kosta kan Carl-Gunnar Holm inte säga:
- Priset beror på så många faktorer. Men vi räknar med att vår investering på 3 miljarder kronor är gynnsam, byggkostnaderna skulle vara minst åtta gånger större för ett kärnkraftverk.
Gasturbinen ingår i Eons upprustning och förnyelse av Öresundsverket. I januari 2009 kommer det naturgaseldade kraftvärmeverket att kunna leverera 3 TWh el och 1 TWh värme.
Elen motsvarar 150 procent och värmen 40 procent av Malmös behov.