Energi

Sverige sist på Europas svarta lista

Kolkraftverk i Tyskland. Foto: Pontus Lundahl /TT
Kolkraftverk i Tyskland. Foto: Pontus Lundahl /TT

Kolkraft är en dålig affär om man ser till hälsoriskerna. Mellan 250 och 750 miljarder kronor årligen är hälsokostnaden för Europas kolkraft, sett till hur den drabbar människorna i form av för tidiga dödsfall.

Publicerad

Siffrorna kommer från miljönätverket CAN (Climate Action Network) Europe, som sammanställt information med utsläpp från kolkraft land för land i EU. Nätverket består av en rad miljöorganisationer, från Sverige ingår Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Svenska Kyrkan och Luftförorenings- och klimatsekretariatet som består av Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Fältbiologerna och Jordens Vänner.

Grunden för den svarta listan över EUs medlemsländer är hur många ton koldioxid respektive land släpper ut från energiproduktion från kol (se nedan). Sedan har miljönätverket CAN beräknat kolets andel och hälsopåverkan av en rad kolkraftsrelaterade utsläpp som svaveloxider och kväveoxider, partiklar och kvicksilver, på www.coalmap.eu/#/.

I EU finns runt 280 kolkraftverk, och de tre länder som är värst drabbade är Tyskland, Polen och Storbritannien. Sverige ligger sist på den svarta listan över kolkraften i Europa.

Gilla Ny Teknik på Facebook

Kolets svarta lista

I tabellen nedan anges megaton (Mt) totalt koldioxidutsläpp i respektive land, andelen som kommer från kol i procent respektive mängd från kol i megaton (Mt). Siffrorna gäller 2014, källa är CAN.

 

Tyskland: Totalt 255 Mt, 27 procent eller 68,85 Mt från kol

Polen: Totalt 129 Mt, 32 procent eller 41,28 Mt från kol

Storbritannien: Totalt 87 Mt, 16 procent eller 13,92 Mt från kol

Tjeckien: Totalt 41 Mt, 32 procent eller 13,12 Mt från kol

Grekland: Totalt 34 Mt, 33 procent eller 11,22 Mt från kol

Bulgarien: Totalt 25 Mt, 41 procent eller 10,25 Mt från kol

Spanien: Totalt 43 Mt, 13 procent eller 5,59 Mt från kol

Italien: Totalt 39 Mt, 9 procent eller 3,51 Mt från kol

Rumänien: Totalt 19 Mt, 17 procent eller 3,23 Mt från kol

Nederländerna: Totalt 20 Mt, 10 procent eller 2 Mt från kol

Danmark: Totalt 10 Mt, 19 procent eller 1,9 Mt från kol

Portugal: Totalt 10 Mt, 15 procent eller 1,5 Mt från kol

Finland: Totalt 8 Mt, 13 procent eller 1,04 Mt från kol

Slovenien: Totalt 4 Mt, 24 procent eller 0,96 Mt från kol

Ungern: Totalt 7 Mt, 12 procent eller 0,84 Mt från kol

Kroatien: Totalt 2 Mt, 26 procent eller 0,52 Mt från kol

Irland: Totalt 4 Mt, 7 procent eller 0,28 Mt från kol

Slovakien: 3 Mt, 7 procent eller 0,21 Mt från kol

Frankrike: 10 Mt, 2 procent eller 0,2 Mt från kol

Belgien: 3 Mt, 2 procent eller 0,06 Mt från kol

Österrike: 2 Mt, 2 procent eller 0,04 Mt från kol

Sverige: 1 Mt, 2 procent eller 0,02 Mt från kol