Sverige behöver 4 700 solcellsparker

2017-10-30 06:00  

Sveriges största solcellspark finns utanför Varberg. Om solen ska kunna stå för 10 procent av Sveriges elanvändning behövs 4 700 sådana parker.

Parken Solsidan ägs av Varberg Energi och togs i drift sommaren 2016. Den täcker sex hektar, vilket motsvarar nära tio fotbollsplaner, och ligger intill E6:an.

De 9 300 panelerna har tillsammans en installerad toppeffekt om 2,7 MW. Varberg Energi räknar med att den ska leverera ungefär 3 GWh el per år, vilket motsvarar elanvändningen hos 250 villor.

– Och det har den producerat också. Den har varit i gång ett år nu och det blev nästan exakt 3 GWh, berättar Anders Rundqvist, säljare av energitjänster på Varberg Energi.

Totalt sett står solen för en ytterst liten del av elproduktionen i Sverige. 2016 producerade solceller 0,15 TWh, enligt Energiföretagens uppskattning. Det betyder knappt 0,1 procent av den totala elproduktionen.

Men Energimyndigheten bedömer att solceller år 2040 skulle kunna producera mellan fem och tio procent av den el som används i Sverige, det vill säga 7-14 TWh. Men då behövs ett nytt skatteavdrag, bättre kunskap och enklare regler.

Läs mer:

Läs mer: Här är priset för 100 procent förnybar el

Om solcellsparker i Solsidans storlek skulle byggas för att nå tio procent solel skulle det behövas 4 666 parker. Men utbyggnaden av solkraft kommer sannolikt i första hand att ske på hustak. I dagsläget är det lättare att få ekonomi i en solcellsanläggning om den ansluts till egen användning av solelen.

– Man får ut högre värde på elen om man använder den själv än om man säljer den till nätet. Dessutom är hustak ytor som inte används på något annat sätt, säger Anders Rundqvist.

Han tror att det är möjligt att nå tio procent solel år 2040, men poängterar att flera olika energikällor måste komplettera varandra.

– Även om vi har den största solcellsparken är den ganska liten i förhållande till hur mycket el vi använder i Sverige. Jag tror att Ringhals ger 24 000 GWh om året, i det sammanhanget är inte 3 GWh så mycket. Men det är ett steg i rätt riktning.

Läs mer:

Läs mer: Kärnkraften satsar för miljarder

Charlotta Winkler, solenergiexpert på WSP, sticker ut hakan längre än så. Hon bedömer att det är möjligt att nå målet om tio procent betydligt tidigare än 2040 – under förutsättning att regelverk förändras. Främst efterfrågar hon en förändring av reglerna för energiskatt när solel leds ut på elnätet.

– Varje solcellsprojekt som byggs på hustak i dag anpassas till den egna byggnadens elbehov på grund av skattereglerna. Om inte regelverket satte käppar i hjulet skulle varje solcellsanläggning bli större och kunna dela med sig av el till andra byggnader, säger hon.

På Varberg Energi är man nöjd med produktionsnivån från solcellsparken Solsidan, men bolaget har drabbats av stölder som ger smolk i bägaren. Omkring 140 solcellspaneler stals innan parken hade tagits i drift och ännu inte hade stängslats in. Ungefär lika många paneler försvann i våras.

– Då hade vi ett larmat stängsel runt området, men tjuvarna tog sig över stängslet med hjälp av en lastmaskin, berättar Anders Rundqvist.

Solsidan

Ägs av: Varberg Energi.

Levererades av: Solkompaniet.

Kostnad: 24 miljoner kronor.

Antal paneler: 9 300.

Installerad toppeffekt: 2,7 MW.

Genererad el: Cirka 3 GWh/år.

Solcellstyp: Monokristallina kiselsolceller.

Verkningsgrad: 18 procent.

Solcellsmarknaden växer i Sverige

Solen står än så länge för en ytterst liten del av den totala elproduktionen i Sverige, men solcellsmarknaden växer. Solcellernas totala installerade effekt ökade med 63 procent under 2016.

Enligt försäljningsstatistik från Energimyndigheten var den installerade effekten hos solceller 205,5 MW vid årsskiftet. Under 2016 installerades nya solceller om totalt 79,2 MW. Det kan jämföras med 2015, när 48,4 MW monterades.

Nästan alla solcellssystem som installeras i dag är takanläggningar på kommersiella eller offentliga byggnader samt bostadshus. Endast sex procent av Sveriges solcellskapacitet består av solcellsparker.

Linda Nohrstedt

Mer om: Solceller

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt