Energi

Svenskt Näringsliv oroas av reaktorstängning

Maria Sunér Fleming Foto: Nicklas Mattsson
Maria Sunér Fleming Foto: Nicklas Mattsson

Genom energipolitiska beslut forcerar regeringen avvecklingen av kärnkraften utan att känna till vad följderna blir – och en av följderna är att Vattenfall stänger två reaktorer i förtid. Det menar arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringslivs energiexpert.

Publicerad

Under tisdagen meddelade Vattenfall att stängningen av Ringhals 1 och 2 tidigareläggs. I stället för 2025 som tidigare var sagt kommer reaktorerna troligen att stängas mellan 2018 och 2020.

Orsaken är att elpriserna sjunker medan produktionskostnaderna ökar.

- Ur Vattenfalls perspektiv förstår jag helt hur de tänker, det är självklart företagsekonomiskt lönsamt. Men det känns som att regeringen medvetet omöjliggjort för kärnkraften att vara fortsatt lönsam, säger Maria Sunér Fleming, energiexpert på Svenskt Näringsliv.

Det är framför allt regeringens beslut att höja effektskatten för kärnkraften och samtidigt höja ambitionen i elcertifikatsystemet, som ger en extra inkomst till elproducenter av förnybar el, som Maria Sunér Fleming är kritisk till.

- Det man gör är att trycka in elproduktion på elmarknaden som egentligen inte efterfrågas. Då får man ett artificiellt överutbud av el som har skapat artificiellt låga priser, säger hon.

På grund av elcertifikaten subventioneras den förnybara elen och därmed skapas en snedvridning på energimarknaden, anser Maria Sunér Fleming. Och dagens energipolitik driver på en ekonomisk avveckling av kärnkraften, menar hon.

- Det regeringen gör nu är att försätta Sverige i en forcerad kärnkraftsavvecklingssituation som vi inte riktigt vet konsekvenserna av. Om vi har tre reaktorer avstängda runt 2018 kommer vi att ha en väldigt ansträngd elförsörjningssituation i Sydsverige under vinterhalvåret, säger hon.

Men snedvridningen på energimarknaden är väl inte bara den nuvarande regeringens fel?

- Nej, även tidigare regeringar har skapat det här. Effektskatt instiftades av Alliansregeringen på sin tid och Alliansregeringen valde att gå vidare med elcertifikatsystemet, så det är ett delat politikeransvar.

Apropå elcertifikatsystemet, är det inte bra att Sverige försöker ställa om till mer förnybar elproduktion?

- Det är jättebra med förnybar elproduktion, men hittills har vi bedömt att kärnkraften har en roll i framtiden. Utmaningen är att se till att man har el årets alla timmar, inte bara när vädret är gynnsamt, och den utmaningen har man inte riktigt löst ännu, säger Maria Sunér Fleming.

Att forcera avvecklingen av kärnkraften trots att reaktorerna ännu kan drivas i några år tycker hon är kapitalförstöring.

Vad blir konsekvenserna av att Vattenfall stänger två reaktorer?

- Framför allt ökar osäkerheten om den framtida elförsörjningen. Industriella kunder kan känna att energipolitiken inte längre är lika trygg som den har varit. Om ett företag står inför nyinvestering eller reinvestering och funderar på om det är anläggningar i Sverige eller USA man ska satsa på, så ser det i dagsläget ut som om USA har lägre elpriser än vad Sverige kommer att kunna ha i framtiden.

Kommer stängningen att kunna leda till en verklig brist på el?

- Den risken finns om trenden fortsätter, om fler kärnkraftverk bestämmer sig för att stänga. Sydsverige har en brist på produktion redan i dag, säger Maria Sunér Fleming.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev – direkt till din mejl!