Energi

Svenskt företag gör Grätzel-solceller mer effektiva

Alfonso Garcia-Bennett, forskningschef, och Krim Talia, vd, på Nanologica. Foto: Mikael Wallerstedt Foto: Mikael Wallerstedt
Alfonso Garcia-Bennett, forskningschef, och Krim Talia, vd, på Nanologica. Foto: Mikael Wallerstedt Foto: Mikael Wallerstedt
Den optiska effekten i det fotoniska skiktet uppnås genom att två olika material varvas.
Den optiska effekten i det fotoniska skiktet uppnås genom att två olika material varvas.
Nanologica utvecklar porösa nanomaterial. Foto: Mikael Wallerstedt
Nanologica utvecklar porösa nanomaterial. Foto: Mikael Wallerstedt

Med ett reflekterande skikt i botten och partiklar med större solupptagande yta kan effektivitet hos nästa generations solceller fördubblas. Det uppger Uppsalaföretaget Nanologica som står bakom den nya tekniken. - Våra labbtester visar att vi kan fördubbla effektiviteten hos transparanta Grätzelceller, säger Krim Talia, vd för Uppsalaföretaget Nanologica.

Publicerad

Grätzelsolceller, eller nanosolceller som de också kallas, tar tillvara på solljuset på ett sätt som liknar växternas fotosyntes. Men istället för klorofyll används nanopartiklar av titandioxid som doppats i ett färgämne. Färgämnets elektroner får så mycket energi av ljuset att de lossnar och skapar en ström mellan två elektroder.

Fördelarna med nanosolceller är att de kan tillverkas till en låg kostnad och med enkla material. De fungerar vid dåliga ljusförhållanden och eftersom de kan göras transparanta kan de användas till exempel på fönster.

Till nackdelarna hör den låga verkningsgraden. I labbförsök har drygt 10 procent uppmätts, men hos brittiska G24i, som är först med storskalig produktion av nanosolceller ligger verkningsgraden bara på omkring tre procent.

Nanologica använder sig av två trick för att fördubbla effektiviteten.

Det första är att öka ytan hos de ljusabsorberande nanopartiklarna i titandioxid genom att göra dem porösa. Det uppnås med samma process som Nanologica redan använder i andra sammanhang, till exempel inom biomedicin. Behandlingen ökar den solupptagande ytan tio gånger enligt Krim Talia.

Det andra tricket som Nanologica tar till är att placera ett extra reflekterande skikt i botten av solcellen. Solenergi som annars hade gått förlorad kan då tas tillvara genom att fotonerna studsar tillbaka in i cellen istället för att gå rakt igenom. Skiktet består av en fotonisk kristall som utvecklats under två år tillsammans med en spansk forskargrupp i Sevilla.

- Det ökar sannolikheten för att solljuset ska ge träff i cellen, säger Krim Talia.

Resultaten av labbtesterna ska publiceras inom kort. Nanologica har också tecknat ett utvecklingsavtal med G24i.

Nanologica söker nu riskkapital för att driva utvecklingsarbetet vidare. Planer finns också på att knoppa av solcellsverksamheten i ett eget bolag.

Nanologica bildades 2004 och har ett tiotal anställda.