Energi

Svenska Kraftnät sågar grön effektreserv

Regeringen har bestämt att den så kallade effektreserven ska upphandlas förnybart. Men det blir både svårt att genomföra, och ”helt meningslöst”, enligt upphandlaren Svenska Kraftnät.

Publicerad

I vintras beslutade regeringen att förlänga effektreserven från 2020 till 2025, eftersom landets effektsituation tros försämras under en övergångsperiod. Detta beror främst på att flera kärnkraftsreaktorer ska läggas ned, och på begränsningar i överföringskapacitet från norra till södra Sverige.

Nyligen beslutades dessutom att effektreserven ska bestå av förnybart producerad el – inte, som idag, av gamla kol- och oljekondenskraftverk som sätts igång vid behov. Det faller på Svenska Kraftnät att ställa miljökrav vid upphandlingen.

– Det går utmärkt att byta ut kol och olja mot exempelvis tallolja och den behöver ju heller inte importeras, sade energiminister Ibrahim Baylan till TT.

Men enligt Svenska Kraftnät blir det svårt att hitta förnybar elproduktion som uppfyller de krav man måste ställa på en effektreservs uthållighet och tillgänglighet. I ett remissvar från i somras, då regeringen först förslog att effektreserven skulle förlängas, skriver generaldirektör Mikael Odenberg att ”miljökrav som hindrar upphandling av kondenskraft skulle motverka effektreservens syfte. De är därtill helt meningslösa mot bakgrund av den mycket korta tid som kraftverken i effektreserven används”.

I värsta fall, skriver Odenberg, kan miljökrav leda till att kommersiellt bärkraftig elproduktion tas bort från elmarknaden och ”låses in i effektreserven”. Detta skulle leda till större marknadsstörningar än vad dagens effektreserv orsakar.

Effektreserven för kommande vinter upphandlades under fjolåret, innan förordningen om förnybarhet beslutades. Upphandlingen av effektreserv för vintern 2017-2018 har ännu inte påbörjats.

Ny Teknik har sökt Ibrahim Baylan och Mikael Odenberg.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!