Energi

Svenska kraftnät lovar ingen elåterbäring 2023

Svenska kraftnät vågar ännu inte föreslå någon återbäring till elkunder av flaskhalsavgifter för 2023. Osäkerheten om inflödet är för stort. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Svenska kraftnät vågar ännu inte föreslå någon återbäring till elkunder av flaskhalsavgifter för 2023. Osäkerheten om inflödet är för stort. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Svenska kraftnät vågar inte föreslå någon återbäring till elkunder för 2023. Osäkerheten över vad som kommer att flyta in i form av flaskhalsavgifter är fortsatt för stor. Och i år blir inflödet mindre än tidigare beräknat.

Publicerad

I den prognos som Svenska kraftnät lämnar in till regeringen på årets näst sista dag konstaterar myndigheten att inflödet av kapacitetsavgifter, vanligen kallade flaskhalsavgifter, under 2022 ser ut att bli mindre än vad man trodde så sent som i oktober. Tidigare var bedömningen 75 miljarder, nu ser det ut att bli drygt 68 miljarder.

"Inflödet har de senaste månaderna minskat jämfört med toppnoteringen på cirka 14 mdkr (läs: miljarder kronor) i augusti, till följd av ett lägre gaspris i Europa och bättre förutsättningar för vattenkraften i södra Norge. Inflödet är mycket svårprognosticerat" skriver Svenska kraftnät i rapporten till regeringen.

Tas ut vid prisskillnader

Flaskhalsavgifter tas ut vid prisskillnader på el mellan olika elområden, som när el förs från produktion i elområdena 1 och 2 i norra Sverige till elområde 3 och 4 i mellersta respektive södra Sverige. Avgifter genereras också vid handel mellan Sverige och andra länder.

På grund av de stora prissvängningarna och prisskillnaderna under senare år har avgifterna ökat enormt. De hanteras som en skuld till elkunder och elmarknadens aktörer och kan bland annat användas till investeringar i elnätet som förbättrar nätet.

Det elstöd som regeringen har lovat hushåll och företag ska betalas med flaskhalsavgifter som flutit in och fonderats under 2021 och 2022. Bedömningen är att drygt 55 miljarder finns att använda till det. Det är pengar som lagts på hög och inte behövs för investeringar i elsystemet.

Enligt de senaste beskeden ska elstödet till hushåll, utifrån historisk förbrukning, kunna börja betalas ut i slutet av februari. Vad gäller företag finns ännu inget sagt, Svenska kraftnät har fått till den 4 januari på sig av regeringen att arbeta fram en ny stödmodell. Den tidigare föreslagna ansågs inte klara reglerna för statsstöd i EU.