ENERGI

Stresstest: Längsta kabeln stod pall för 735 000 V

Den sista biten av sjökabeln monterades172 km från den danska kusten.
Den sista biten av sjökabeln monterades172 km från den danska kusten.

Nyinstallerade Viking Link mellan Danmark och Storbritannien har klarat ett viktigt sluttest. Den 764 km långa HVDC-kabeln stod pall för betydligt högre spänning än den egentligen behöver.

Publicerad Uppdaterad

Viking Link är världens hittills längsta HVDC-kabel som är dragen både över land och på havsbottnen. Elförbindelsen, som går mellan Lincolnshire i Storbritannien och Jylland i Danmark, är sammanlagt 764 km lång, varav mer än 615 km ligger långt under vattenytan i Nordsjön.

Efter tre års installationsarbete kom den sista delen av förbindelsen på plats under sommaren. I slutet av augusti klarade länken även ett viktigt sluttest där den spänningssattes med 735 kV, enligt ett pressmeddelande.  

I stresstestet användes en spänning som är 1,4 gånger högre än de 525 kV som ska användas när elförbindelsen tas i drift i slutet av året, om allt går enligt planerna.

Viking Link kommer att kunna överföra 1,4 GW el mellan de båda länderna. Projektet med en budget på motsvarande 24 miljarder kronor drivs av det danska nätbolag Energinet och brittiska National Grid.