Energi

Storsatsning på fossilfritt vätgaslager i Luleå

Experimentverkstaden för fossilfritt stål fortsätter. 2021 sätts spaden i marken för att bygga en pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå. Investeringen uppgår till 200 miljoner kronor.

Publicerad

Stålkoncernen SSAB, gruvföretaget LKAB och energiföretaget Vattenfall har ett långgående samarbete för att 2035 kunna framställa stål utan att släppa ut någon koldioxid. Det skulle sänka Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent.

Projektet, Hybrit, visades nyligen upp på FN:s klimatmöte i New York.

Men det är en lång väg att gå och flera pilotprojekt är i gång eller planerade. Nu lanseras en investering på 200 miljoner kronor, 150 från Hybrit och 50 miljoner från Energimyndigheten, i en pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå, i anslutning till SSAB:s experimentanläggning.

Lagret ska vara i drift mellan 2022 och 2024 för att sedan avvecklas.

Vätgasen ska kunna användas till fossilfri energiframställning. Genom att använda gaslagret går det att balansera elsystemet ihop med annan väderberoende elproduktion, är tanken.

"Storskalig lagring av vätgas kommer att vara en viktig pusselbit för en fossilfri värdekedja för stålproduktion men också i ett framtida elsystem med ökande andel väderberoende förnybar kraft", skriver Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén i ett pressmeddelande.