Energi

Storbritannien satsar på solenergi i rymden

Foto: Frazer-Nash

Nu går UK Space Agency och brittiska myndigheter in med pengar i forskning kring att stråla rymdbaserad solenergi till jorden.

Publicerad

Tidigare har konceptet solenergi i rymden fallit redan på den höga kostnaden för att skjuta upp stora konstruktioner i omloppsbana, men utvecklingen med en rad privata aktörer som har pressat priserna innebär att det första hindret är undanröjt.

Både USA och Kina har investerat i forskning kring SBSP-system (space-based solar power) och nu gör Storbritannien samma sak. Det är UK Space Agency tillsammans med myndigheten BEIS, Department for business, energy and industrial strategy, som håller i pengarna.

Engineering and Technology rapporterar att det tänkta konceptet baseras på satelliter som fångar in solenergin och sedan omvandlar den till radiovågor med hög frekvens som för ner energin till mottagare på marken, kopplade till elnätet.

Det saknas inte människor som ifrågasätter huruvida det någonsin kommer att vara möjlighet att skicka stora energimängder över så långa avstånd med hjälp av radiovågor – men nu genomförs en studie med syftet att utreda hur ett system skulle kunna se ut, vad som krävs för att bygga det och huruvida lösningen skulle kunna bära sig ekonomiskt. Till detta kommer de eventuella riskerna med att skicka energin till jorden.

Studien leds av Frazer-Nash, och teknikkonsultbolaget anser att en av de största utmaningarna blir att montera de enorma satelliterna i omloppsbana. I samarbete med en expertpanel och olika rymdmyndigheter kommer bolaget att lägga upp en ingenjörsmässig strategi för ett fungerande SBSP-system som ska gå att genomföra till 2050.

För en satellit i geostationär omloppsbana är solen bara skymd av jorden cirka tre timmar på våren respektive hösten. Det innebär att anläggningen behöver en väldigt liten energilagringskapacitet för att upprätthålla en konstant leverans.