Energi

Stora framtidsplaner för vågpionjären vid Vinga

UPPDATERAD För 30 år sedan testades Elskling, en av världens första vågkraftsbojar, i havet utanför Vinga. Nu är Elsklings efterföljare redo att bilda en riktig vågkraftspark på den svenska västkusten.

Publicerad

- Vi har långt gångna planer på en kraftnätsansluten vågkraftspark med fyra stycken aggregat på mellan 50 och 100 kW i en kommun på den svenska västkusten, säger Göran Fredrikson, vd och en av grundarna till företaget Waves4Power i Göteborg, till Ny Teknik.

Han tror att pilotprojektet kan bli verkligt redan i slutet av det här året. Nu samtalar man med några större investerare och blivande kompanjoner för att få fram kapital till investeringen.

- Vi gjorde ett omfattande test med det nya aggregatet Wave-El förra året, också nu utanför Vinga. Tekniken är färdigutvecklad och så fort vi har finansieringen i hamn och klarsignal från länsstyrelsen och andra instanser kan vi sätta igång med tillverkningen, säger Göran Fredrikson till Ny Teknik.

Det blir ett par pilotanläggningar till i Sverige och Europa innan den första stora anläggningen byggs.

- Vår plan är att sälja den första stora kommersiella anläggningen med över hundra bojar under 2015, säger Göran Fredrikson.

När man kommer ut i Nordsjön där vågorna är större kan Wave-El-aggregatan få en effekt på 300 kW vardera.

Göran Fredrikson är en av två söner till företagaren och ingenjören Gunnar Fredrikson, som tog initiativet till Elskling för 30 år sedan.

- Vi vill nu visa att den teknik som användes vid försöken utanför Vinga 1980 och 1981 fortfarande är en i allra högsta grad intressant och elegant lösning för generering av elenergi från havsvågor, säger Göran Fredrikson.

Hittills har Wave-El-projektet finansierats enbart med egna medel och arbetsinsatser plus ett forskningsstöd på drygt en halv miljon kronor från Göteborg Energis forskningsstiftelse och stöd från den näst största delägaren Frog Marine Group i Göteborg.

Konsultföretaget Reinertsen Sverige har bidragit med ingenjörstimmar under konstruktionsfasen och Per Harrie på företaget Konceptfabriken har varit projektledare under prototypbygget.

Största ägare är grundarfamiljen Fredriksson. Även professor emeritus Anders Norén från KTH, som har sitt namn på några av grundpatenten, finns med bland grundarna.

Till projektet har veteranerna från Elskling-projektet knutits – Lennart Claeson, Filip Alm, Jan Forsberg och Claes Bengtström.

Lennart Claeson, som arbetar som konsult på Reinertsen, är också engagerad i utvecklingen av det unika vågkraftsprojektet Ocean Harvester i Karlskrona.

- Hittills har det mesta av arbetet skett på frivillig väg. Senare i vår, när vi räknar med att finansieringen för den nya vågkraftsparken är slutförd, kommer vi att besätta några nyckelbefattningar med direkt anställd personal, säger Göran Fredrikson.

Det är inte bara timkostnaderna som kunnat hållas nere utan också materialkostnader. Man har medvetet valt att använda standardkomponenter, till exempel små, lätta växelströmsgeneratorer.

- Hela vårt system bygger på enkelhet – enkelhet att tillverka, enkelhet att lägga ut och underhålla, enkelhet att reparera, enkelhet att ta iland om det blir nödvändigt samt enkelhet att återvinna efter 25 år eller mer när den ekonomiska och praktiska livslängden är passerad, säger Göran Fredrikson.

Till skillnad från den uppmärksammade teknik som Uppsalaföretaget Seabased använder, där många små, direktdrivna generatorer placeras på havsbotten och en flytboj på ytan, argumenterar Göran Fredrikson för sin teknik.

- Vi anser att alla viktiga komponenter ska finnas på ytan i en osänkbar boj som man kan nå utan att behöva dykare eller dyra fartyg. En boj ska kunna placeras ut, underhållas och tas iland från relatiivt små båter för att få kostnadseffektivitet, säger Göran Fredrikson.

Läs rapporten från Göteborgs Energis Forskningsstiftelse.

Länk till hemsidan Wawes4Power.

Elskling och Slangpumpen

Oljekrisen i mitten av 1970-talet gjorde vågkraften högintressant. I Göteborg utvecklades två parallella projekt, ett av Gunnar Fredrikson och hans företag Interproject Service och ett av statliga Svenska Varv.

Interproject döpte sitt aggregat till Elskling och själva konstruktionen för IPS-bojen efter företagets initialer.

Svenska Varv döpte sitt aggregat till ett mindre poetiskt namn – Slangpumpsprojektet – efter metoden med slangpumpar i stället för hydrauliska pumpar

Båda byggde på likartade principer – en stor, flytande boj med inbyggt kraftaggregat förankrat i havsbotten.

Den här typen av vågkraftsaggregat kallas för point absorber.

Under IPS-bojen sitter ett accelerationsrör som tar upp energin från vågorna medan Svenska Varvs slangpump hände under bojen och konverterade vågenergin genom att pumpa vatten då slangen ömsom sträcktes, ömsom trycktes ihop.

I slutet av 1990-talet, när Svenska Varvs patent på slangpumpskonceptet gått ut, slogs de båda projekten ihop.

Bröderna Göran och Hans Fredrikson startade 2001 bolaget Aqua Energy i USA. I det bolaget utvecklade man Aquabuoy, en IPS-boj med integrerade slangpumpar.

Företaget Aqua Energy såldes 2006 till kanadensiska Finavera Renewables, men deras utveckling av Aquabuoy upphörde omkring 2008.