Energi

Stena och Volvo Bussar bygger energilager globalt

Volvo Bussar förväntar sig en tillväxt av de elektrifierade fordonen utanför Europa. Nu har de tecknat ett globalt avtal där Stena Recycling använder de uttjänta batterierna för energilager.

Publicerad

Efter många år i trafik har elbussarnas batterier inte längre de resurser som krävs för att driva ett stort fordon, men det innebär på intet sätt att all kapacitet är borta. Tvärtom återstår en stor del av den ursprungliga lagringskapaciteten, och nu har Volvo Bussar inlett ett samarbete med Stena Recycling där deras dotterbolag Batteryloop ska återvända batterierna som energilager.

– Ett energilager är som en stor powerbank som ger användaren stor flexibilitet, och som kan bidra till att generera intäkter. Vi ser en snabbt ökande marknad i olika typer av fastigheter, men även när det gäller laddstationer för elfordon både inom industrin och övriga samhället. Vårt samarbete med Volvo Bussar kommer att ge ett värdefullt bidrag till utvecklingen av infrastrukturen som behöver byggas upp, säger Rasmus Bergström, vd för Batteryloop i ett pressmeddelande.

Redan tidigare har Volvo Bussar och Batteryloop drivit ett projekt tillsammans med Stena Fastigheter där bostadsområdet Fyrklövern i Göteborg fick el från ett energilager byggt av bussbatterier. Den nya överenskommelsen omfattar dock en cirkulär lösning där Batteryloop garanterar att återvinningen sker på ett säkert och miljöriktigt sätt även efter att batterierna har levt sitt andra liv.

Det globala avtalet täcker alla batterier som Volvo Bussar ansvarar för, och även om huvuddelen i dag rullar i Europa så räknar tillverkaren med att försäljningen av deras bussar kommer att öka i resten av världen.

– Vi ser en allt större efterfrågan på elbussar från städer runt om i världen och eftersom vi var tidigt ute med elbussar kommer volymerna för använda batterier att öka, säger Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar, i pressmeddelandet.

Likaså ökar suget efter energilager, exempelvis för att kunna lagra grön el som produceras på dagtid som sedan kan användas när efterfrågan är hög.