Energi

Statsministern hårt ansatt om vattenfall-avtal i KU

KU-ordföranden Berit Andnor (s) gick i dag hårt åt statsminister Fredrik Reinfeldt (m) i utfrågningen om statliga Vattenfalls avtal om obegränsat ansvar vid en kärnkraftsolycka i Tyskland .

Publicerad

Riksdagens konstitutionsutskott, KU, höll i dag en tredje utfrågning kring Vattenfalls ansvar vid en kärnkraftsolycka i Tyskland och kring regeringens ägarstyrning av den statliga kraftkoncernen.

Nyligen har också den tidigare styrelseordföranden Dag Klackenberg och näringsminister Maud Olofsson ställts till svars.

Ordföranden i KU Berit Andnor ville bland annat veta vilken kunskap statsministern  egentligen haft om Vattenfalls avtal som ger bolaget obegränsat ekonomiskt ansvar för en olycka vid kärnkraftverk som Vattenfall äger i Tyskland.

När han själv informerat sig om avtalet?

Enligt statsministern fick han kännedom om de ekonomiska konsekvenserna först när media publicerade artiklar om detta i början av hösten 2009.

Dessförinnan hade han bara fört samtal med den ansvariga ministern Maud Olofsson,( c ) kring den strategiöversyn för de statliga bolagen som  regeringen bestämt dra igång.

Detta trots att avtalet beslutades i Vattenfalls styrelse redan i mars 2008 och signerades i juni samma år.

Maud Olofsson har tidigare uppgett i KU-förhör att hon själv fick de ekonomiska följderna av avtalet klart för sig i januari 2009.

En öppen fråga tycks vara vilket ansvar svenska staten har om en radiologisk olycka skulle äga rum i Vattenfalls kärnkraftverk i Tyskland.

Berit Andnor menade att Maud Olofsson haft 15 månader på sig att tolka och sätta sig in i vad avtalet innebär. Ändå kunde hon inte redogöra för hela innebörden vid förra veckans KU-utfrågning.

—Hon är inte heller klar över om avtalet är uppsägningsbart, påpekade Berit Andnor .

När kan man förvänta sig att statsminister får svar från Maud Olofsson när det gäller vilket ansvar staten har? fortsatte hon.

—Det är en relevant fråga och inte alldeles uppenbart. Det är en sak vad som gäller mellan bolag, medan diskussionen mellan länder är en annan sak, sa Fredrik Reinfeldt.

Enligt statsministern pågår nu ett arbete inom regeringskansliet som syftar till att utreda vilket ansvar Sverige har och om det går att säga upp det omdiskuterade avtalet och vilka följder det i så fall skulle få.

Berit Andnor konstaterade också vid utfrågningen att KU inte fått viktiga minnesanteckningar från näringsminister Maud Olofsson, som denna utlovat vid en tidigare KU-utfrågning i vår.

Minnesanteckningarna ska gälla samtalen mellan Maud Olofsson och den tidigare styrelseordföranden i Vattenfall Dag Klackenberg om det nämnda avtalet.

—I går kväll fick jag 18.34 ett mejl med en förteckning och en lista ur Maud Olofssons kalender, som visar att de träffats vid fyra tillfällen. Maud Olofsson uppgav själv att man träffats vid sju tillfällen. Men KU har ännu inte fått några minnesanteckningar från dessa möten, konstaterade Berit Andnor.

 Fredrik Reinfeldt fick också frågor kring bolagets ägardirektiv och hur det går med inriktningen mot förnybara bränslen.

Han svarade bland annat att han är medveten om att det finns en spänning i det att fossilbränsleproduktion ger större marginaler och vinster jämfört med investeringar i förnybara energislag men att man försöker förena de två.

KUs utfrågningar kan ses på webben.Följ dem här