ENERGI

Startup kapar kostnaden för att producera el av havsvärme

flytande kraftverk producerar grön el av havsvärme, otec
Bilden är en illustration av företagets planerade kraftverk.

Att utvinna elkraft ur havsvärme har varit en dröm i mer än 140 år. Nu har en brittisk startup designat en flytande lösning som klarar sig med kortare rör än tidigare.

Publicerad

Havsvattnet vid ytan värms av solen. I djupet är vattnet betydligt kallare. Idén att utnyttja den temperaturskillnaden för att generera el kläcktes redan på 1880-talet.

Metoden kallas otec – ocean thermal energy conversion. Det varma ytvattnet hettar upp en vätska, exempelvis ammoniak, som i ett slutet system driver turbiner som genererar el. Sedan kyls den inneslutna vätskan av kallvatten som pumpas upp från djupet. 

Ett antal otec-installationer i mindre skala har gjorts. Ny Teknik skrev exempelvis 2003 om en anläggning i Japan, 2013 om en på den kinesiska ön Hainan och 2015 om ett kraftverk på Hawaii.

Hittills har en utmaning varit att det krävs långa och dyra rördragningar för att transportera kallvatten från havsdjupen in till kraftverket på land.

Nu säger sig den brittiska startupen Global Otec ha löst det problemet genom att designa ett flytande kraftverk på 1,5 MW. Det rapporterar tidningen New Scientist. Genom att placera kraftverket på en plattform långt ute i havet klarar man sig med betydligt kortare rörledningar för att nå det kalla vattnet under plattformen. Elen som genereras får i stället gå via en kabel tillbaka till land.

Global Otec siktar på att göra en installation som ska ge elkraft till öarna São Tomé och Príncipe på Afrikas västkust 2025.