Energi

Sparar el i betongkula på havsbotten

Ett annorlunda pumpkraftverk ska testas utanför Norge - turbiner i ihåliga betongkulor läggs på stort djup i havet.

Publicerad

Idén har utvecklats av en grupp tyska företag och forskningsinstitutioner, med Fraunhoferinstitutet och företagen Hochtief och Voith Hydro i spetsen.

Precis som med pumpkraftverk på land så ska man använda överskottsenergi från vindkraft för energilagringen. Men i det här fallet så används strömmen för att driva pumpar i stora ihåliga betongkulor, som placeras djupt i havet.

Pumparna tömmer kulorna på vatten och fortsätter pumpa till nära vakuum har uppnåtts. För att få tillbaka strömmen vänds processen, vatten under högt tryck strömmar tillbaka och pumparna fungerar som generatorer. 80 procent av strömmen som användes vid tömningen får man åter på så vis.

I år räknar man med att testa i liten skala, med 3 - 6 meter stora kulor i en insjö i södra Tyskland.

Inom tre år räknar man med tester utanför Norges kust. Där ska 30 meter stora kulor lagras på 700 meters djup. Varje kula beräknas kunna spara 20 MWh.

Slår försöken väl ut tänker sig konsortiet att lägga kulor med diametern 200 m på 2000 meters djup, där trycket är 200 bar. Då blir det fråga om stora energimängder och anläggningar som inte förfular landskapet, som pumpkraftverk på land.