Energi

Solcellsägare kan få 6 000 i skatterabatt

Privatpersoner som matar ut el på elnätet från egna solceller eller vindsnurror ska få skatterabatt. Den omdebatterade nettodebiteringen får däremot tummen ner, i en ny utredning beställd av regeringen.

Publicerad

I fjol gav regeringen skatteexperten Rolf Bohlin i uppdrag att ta fram ett lagförslag om så kallad nettodebittering. Betalningsmodellen innebär att småskaliga elproducenter får kvitta den el de själva producerar och matar ut på nätet mot den el de köper från elbolagen.

Men nettodebitering bör inte alls införas, enligt den 348-sidiga rapport som Rolf Bohlin lämnade till finansdepartementet den 14 juni.

– Jag har kommit fram till att nettodebitering inte är förenligt med EU:s momsregler, säger han.

I stället föreslår han att småskaliga producenter av förnybar el ska få göra en skattereduktion i deklarationen. Rabatten ska vara dubbelt så stor som energiskatten på el, vilket blir cirka 60 öre per kilowattimme i större delen av landet. Beloppet motsvarar ungefär det man skulle ha tjänat med nettodebitering. Både privatpersoner och företag ska kunna få skatterabatt för upp till 10 000 kilowattimmar per år.

– Jag tycker att det blir lika smidigt som nettodebitering. Nätbolagen sänder en kontrolluppgift på in- och utmatad el och sedan bekräftar man att uppgiften stämmer på deklarationen, säger Rolf Bohlin.

I dag är det betydligt färre privatpersoner som producerar el i Sverige jämfört med Danmark som införde en form av nettodebitering på 1990-talet. Därför pekas nettodebitering ofta ut som en viktig premiss för att utbyggnaden av förnybar el ska ta fart på allvar även här. Men Rolf Bohlin håller inte med danskarnas tolkning av reglerna.

– De anser att man lagrar el på nätet och sedan tar ut den. Men el förbrukas i samma stund som den levereras.

Frågan om nettodebitering har dragits i långbänk. För mer än fem år sedan presenterade KTH-professorn Lennart Söder en nätanslutningsutredning som föreslog att betalningsmodellen skulle införas. Något lagförslag lades aldrig fram av regeringen. I stället beställdes en utredning av Energimarknadsinspektionen, EI, som hösten 2010 slog fast att nettodebitering gick stick i stäv med dagens skatte- och momsregler.

Frågan låg därefter på is fram till förra sommaren då regeringen beställde den nuvarande utredningen. Den inlämnades fredag 14 juni till ­finansdepartementet eftersom det är skattefrågorna som står i fokus. Förslaget ska nu ut på remiss.