Energi

Snart ersätts de gamla lamputtagen av nya

De nya DCL-donen. Foto: Elsäkerhetsverket
De nya DCL-donen. Foto: Elsäkerhetsverket
Jordat uttag av äldre modell. Foto: Schneider Electric
Jordat uttag av äldre modell. Foto: Schneider Electric
Ojordat uttag av äldre modell. Foto: Kjell & Company
Ojordat uttag av äldre modell. Foto: Kjell & Company

Nästa år blir de vanliga stickpropparna och uttagen för taklampor historia vid nyinstallation. Men frågan är om det kommer gå att köpa ojordade ersättningsuttag till äldre bostäder.

Publicerad

Beslutet att införa nya uttag och stickproppar till taklampor fattades redan för snart tio år sedan. Den 1 april träder den nya EU-gemensamma standarden i kraft.

De nya kontaktdonen kallas DCL-don, vilket står för Devices for Connections of Luminaires. Donen måste anslutas till jord. Från den 1 april måste alltså alla nyinstallationer av lamputtag göras med DCL-don.

Också de gamla uttagen måste anslutas till jord vid nyinstallation. Men det finns sannolikt många ojordade uttag kvar i äldre bostäder. Hur många är svårt att veta.

– Ojordade anläggningar är vanligare än vad vi skulle vilja. Men jag har tyvärr ingen bra siffra på hur vanliga de är, säger Katarina Olofsson, inspektör marknadskontroll på Elsäkerhetsverket.

I pressmeddelandet som Elsäkerhetsverket skickat ut listas tre punkter som gäller vid installation av lampanslutningsdon.

  • DCL-uttag får aldrig installeras utan jord.
  • Nyinstallationer av uttag för taklampor ska göras med de nya DCL-donen.
  • I äldre anläggningar får trasiga uttag av den äldre ojordade modellen bytas ut till ett motsvarande uttag, så länge produkten finns kvar på marknaden.

Den sista punkten innehåller en vag formulering, "så länge produkten finns kvar på marknaden". Förklaringen är att Svensk Elstandard (SEK) just nu reviderar den gamla standarden. I det förslag som nu är ute på remiss finns de gamla ojordade uttagen och stickpropparna kvar. Katarina Olofsson hoppas att de finns kvar också även fortsättningsvis.

– Därför är det svårt att vara jättetydlig med vad som kommer att gälla. Vi hoppas att de ojordade uttagen får vara kvar. Men standarden är alltså inte färdig, säger Katarina Olofsson.

Vad händer om det inte blir tillåtet att sälja ojordade uttag av den äldre modellen?

– Den korrekta lösningen blir då att jorda hela utrymmet. Men jag tror att folk kommer att fixa problemet på annat vis: genom att sätta dit ett DCL-don trots att där inte finns jord. Efter ett tag flyttar det in en annan person som inte har en aning om att uttaget saknar jord. Det blir en säkerhetsavvägning, säger hon.

Katarina Olofsson hoppas att uppdateringen av den gamla standarden finns på plats i god tid innan den 1 april nästa år.

Fotnot: All nyinstallation eller utbyggnad av befintlig elanläggning måste göras av elinstallationsföretag eller auktoriserad elinstallatör.