ENERGI

Små och enkla att installera – stort intresse för solkraft på balkong

I Tyskland är det fritt fram för privatpersoner att själva installera solceller på balkongen.

De är små och enkla att installera själv. Intresset för så kallade balkongkraftverk har fullkomligt exploderat i Tyskland. Men i Sverige är de förbjudna.

Fler än 400 000 solcellsanläggningar med stickpropp har installerats i Tyskland, majoriteten av dem på balkonger hemma hos privatpersoner. Det rapporterar Euronews. Därmed har antalet så kallade balkongkraftverk i landet mer än fördubblats sedan 2022

Balkongkraftverken marknadsförs ofta som ett sätt för personer som bor i lägenhet att kunna producera sin egen solel. Jämfört med villainstallationer på tak är anläggningarna blygsamma, ofta rör det sig om en eller två paneler per hushåll. Den sammanlagda tyska balkongeffekten uppgår till 200 MW i runda slängar. Det ska jämföras med 16 000 MW solcellseffekt på taken till tyska hem.

För en privatperson är installationen enkel. Solcellspaket kan beställas på internet, och sedan är det bara att hänga upp panelerna i ett fäste på balkongen och stoppa in stickkontakten direkt i det vanliga eluttaget. Någon elektriker behöver alltså inte anlitas. 

Balkongkraftverken blir allt mer populära i Tyskland.

Installationerna subventioneras i Tyskland, och nu vill den tyska regeringen göra det möjligt att ha större system på balkonger, med upp till fyra paneler. Enligt Euronews tillåter EU att medlemsländer stöttar balkongkraftverk, något exempelvis Österrike, Frankrike, Italien och Polen har anammat. 

Förbjudet i Belgien och Sverige

I Belgien har solpaneler med stickpropp däremot förbjudits, med argumentet att det kan bli svårt för elnätsbolag att hantera oregistrerade system som matar in el på nätet.

I Sverige är det inte heller tillåtet för privatpersoner att  koppla in balkongkraftverk på egen hand. Elsäkerhetsverket gick i fjol ut med en varning för att ansluta solpaneler med stickpropp i vanliga eluttag. Enligt myndigheten riskerar både människor och elanläggningen att ta skada.

I en intervju i Ny Teknik förklarade Mikael Carlson, teknisk expert på myndigheten, då att balkongkraftverk lyder under samma regler som vanliga solcellsanläggningar i Sverige. 

– En elektriker ska göra en fast installation, elmätaren ska kunna mäta el som matas till nätet och nätägaren ska godkänna att anläggningen kopplas in. Visst är det krångligare än att bara stoppa in en stickpropp, men det är en säkerhetsfråga, sade han. 

Här kan du läsa mer om Elsäkerhetsverkets ställningstagande