Energi

Slutspurt för energisparutredarna

Tomas Bruce är inte orolig.
Tomas Bruce är inte orolig.

Utredningen kommer att bli färdigt i tid, med konkreta förslag till regeringen. Det är utredaren Tomas Bruces svar på kritiken från de egna experterna.

Publicerad

Han skulle ha överlämnat sina förslag om hur Sverige kan spara mer energi den sista oktober. Nu är datumet uppskjutet till 18 november.

Lotta Bångens, en av Tomas Bruces experter, säger att utredningen hamnat rejält på efterkälken. Bland annat saknas det fortfarande färdiga förslag på styrmedel, hävdar hon.

"Lugn, vi blir klara"
Men Tomas Bruce menar att förslagen kommer att bli färdiga i tid.

- Jag kan inte diskutera styrmedlen innan vi har gjort analysen - och det har vi inte gjort ännu. Men vi har ju till 18 november på oss, säger han.

Lotta Bångens kritiserar också utredningen för att ha ägnat för mycket tid åt att analysera om det överhuvudtaget är lönsamt att energieffektivisera

- Det är en stark styrning mot ekonomin, bekräftar Tomas Bruce.

- Det står i direktiven att åtgärderna ska vara samhällsekonomiskt motiverade. Vi måste beräkna konsekvenserna av de eventuella kostnaderna för styrmedlen.

Vilka nya styrmedel har ni tagit fram?

- Vi har listat ett trettiotal styrmedel, sedan får vi se vad vi kommer fram till rent konkret. Vilka det blir är för tidigt att säga.

Vilka tvingande åtgärder kommer ni att föreslå?

- I direktiven förutsätter man att vi ska kunna avtala oss fram på de här punkterna. Lagstiftning är inte den svenska modellen när man ska engagera allmänheten, företag och kommuner. Vår modell är att prata med varandra, skriva avtal och göra gemensamma utfästelser.

Tror du att det går att få fart på den här processen på frivillig väg?

- Ja, jag tror att det väldigt mycket handlar om en informationsfråga.

Till sist: hur mycket energi tror ni att Sverige kan spara?

- Det finns en potential att spara 20 procent genom energieffektivisering, men problemet är att få det gjort. Med den information och de styrmedel vi har i dag når vi bara hälften, säger Tomas Bruce till Ny Teknik.