Energi

Seg beslutsprocess för svenskt slutförvar

I mars 2011 ansökte kärnkraftsindustrins avfallsbolag SKB, Svensk kärnbränslehantering, om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Publicerad

SKB anser att metoden KBS3, med lodrät stående kopparkapslar inbäddade i bentonitlera, är den bästa. Men metoden är omstridd bland forskare.

Ansökan prövas nu dels i Mark - och miljödomstolen, dels av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Båda väntas lämna sina slutliga yttranden till regeringen under 2017.

Hos domstolen befinner sig ansökan i kompletteringsstadiet, den har ännu inte kungjorts. Därmed kan domstolen avvisa den, om den anses ha brister. Både Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas avfallsgranskning, MKG, menar att SKB:s underlag inte håller måttet för en rättslig miljöprövning.

I somras lämnade SSM ett preliminärt grönt ljus för slutförvaret, men man har kvar att bedöma den långsiktiga säkerheten.

Gilla Ny Teknik på Facebook