Energi

Sahara kan bli grönare med sol- och vindkraft

'Våra modellresultat visar att storskaliga sol- och vindkraftsparker i Sahara skulle mer än fördubbla nederbörden, särskilt i Sahel, där nederbörden skulle öka med mellan 20 och 500 millimeter per år', säger studiens huvudförfattare, professor Yan Li vid University of Illinois. Foto: Pixabay
"Våra modellresultat visar att storskaliga sol- och vindkraftsparker i Sahara skulle mer än fördubbla nederbörden, särskilt i Sahel, där nederbörden skulle öka med mellan 20 och 500 millimeter per år", säger studiens huvudförfattare, professor Yan Li vid University of Illinois. Foto: Pixabay

Med en storskalig utbyggnad av sol- och vindkraft i och kring Sahara skulle den förnybara energin täcka hela världens behov – och växtligheten i öknen öka, enligt en ny studie.

Publicerad

(Uppdaterad) Forskarna bakom en ny studie i Science har frågat sig vad som skulle hända om världens största öken Sahara och området söder om denna skulle täckas av sol- och vindkraft. En slutsats är att en sådan stor utbyggnad skulle kunna ge fyra gånger mer energi än vad världen använder varje år i dag. En annan är att det skulle påverka vegetationen i Sahara positivt, berättar BBC.

”Våra modellresultat visar att storskaliga sol- och vindkraftsparker i Sahara skulle mer än fördubbla nederbörden, särskilt i Sahel, där nederbörden skulle öka med mellan 20 och 500 millimeter per år”, säger studiens huvudförfattare, professor Yan Li vid University of Illinois.

Vindkraftverk ökar nederbörden

Förklaringen ligger i vind- och solkraftverkens konstruktion. Vindkraftverkens rotorblad blandar luftskikt så att vatten förångas, vilket ska öka nederbörden och därmed grönskan. Solpaneler minskar reflektionen av solljus från markytan, vilket i förlängningen leder till en ökad nederbörd.

Enligt forskarna bakom studien skulle uppvärmningen knuten till sol- och vindkraftsparkerna inte ha en avgörande betydelse för klimatet.

”Den lokala uppvärmningen orsakad av vind- och solanläggningarna är mycket mindre i jämförelse med den framtida minskningen av uppvärmning orsakad av växthusgaser som förnybar energi i den här storleken skulle innebära”, säger Yan Li till BBC.