Övriga nyheter

Så vill svenska elbranschen lösa problemet

Låt egen-el-producenterna ”lagra” sin överskottsel i nätet. Elföretaget tar då bara betalt för nettoanvändningen på månadsbasis. Energiskatt och moms läggs på detta nettovärde.

Publicerad

Det är kontentan av det förslag som elbranschen genom sin organisation Svensk Energi har för att lösa knuten med nettodebitering.

Det är skattefrågorna som trasslat till det. All el som används är skattepliktig och momspliktig och det gör nettodebitering omöjlig under nuvarande lagar.

Det anser i alla fall Skatteverket som beskylls för att ligga bakom den utdragna processen.

Men det går att komma runt problemet, menar Anders Richert, chef för nät och elmarknad på Svensk Energi.

– Om man bestämmer sig för att privatproducerad el kan ”lagras” på nätet uppstår ingen ”transaktion”. Det skulle göra att den inte skattebeläggs och att en kvittning mot inköpt el således är möjlig, säger Anders Richert.

Han menar också att den volym det handlar om är så liten att man inte behöver byråkratisera det hela.

– Dessutom bör egenproducerad el ses som energieffektivisering och den är ju skattefri. Jag tycker att man ska kunna bortse från det överdrivet korrekta i den här frågan, säger han. I Danmark är det ju möjligt.

Redan våren 2011 uppvaktade Svensk Energi regeringen med följande förslag i tre punkter.

Gör det möjligt att lagra el i nätet. Elnäts- eller elhandelsföretaget debiterar då bara nettoanvändningen på månadsbasis. På detta betalas energiskatt och moms.

Blir det produktionsöverskott en månad sätts användningen till noll.

Tillåt elproducenten att enkelt rapportera sin bruttoproduktion för att få elcertifikat.

Från elnätsbolag till mikroproducent – det här betyder orden

Elnätsbolag är det företag som äger det nät som du är ansluten till. Äger också din elmätare.

Elhandelsbolag är det företag som säljer el till dig. Det finns ett åttiotal oberoende elhandlare i Sverige, plus de elhandelsbolag som nätbolagen själva har.

Nettodebitering är ett system för att kvitta den egenproducerade el som överförs till elnätet mot annan el som tas emot från elnätet. Men det gäller bara förnybar el som produceras i liten skala (mikroproduktion).

Vindkraftverk som är lägre än 3 meter kräver inget bygglov. Ett vindkraftverk producerar mellan

1 500 och 3 000 gånger sitt watt-tal beroende på vindförhållanden. En liten snurra på 1 kilowatt kan alltså producera minst

1 500 kilowattimmar. Kräver minst 5 m/s i medelvind för att fungera ekonomiskt.

Solceller producerar ungefär 900 gånger sitt watt-tal om de är placerade rätt mot söder och har 45 graders vinkel mot solen. Det vanliga är att ha 4–6 solcellspaneler på ett villatak med en effekt på 1 kilowatt. Det producerar således 900 kWh el per år.

Mikroproducent är du om du har en anläggning på max 43,5 kW, en säkring på max 63 A och förbrukar mer än du producerar på ett år.