Energi

Så ska Boverket få energikoll på husen

Alla hus som säljs måste energideklareras enligt nya regler från 1 januari. Tanken är att uppmuntra husägare till energisparande åtgärder . Nu visar en dansk undersökning att deklarationer har minimal effekt.

Publicerad

40 procent av den totala energianvändningen i Sverige går till byggnader, något som fått EU att agera. Från och med den 1 januari i år måste alla hus som säljs inom unionen energideklareras. Detta för att få bukt med all onödig energianvändning.

Nu visar en dansk undersökning att energideklarationer kanske inte har den effekt man trott. Här har man haft regeln i tio år och enligt undersökningen har energibesparingen varit försumbar.

- Husägare genomför energibesparande åtgärder, oavsett om husen är energimärkta eller inte, säger Vibeke Hansen Kjaerbye, forskaren bakom undersökningen, till Miljöaktuellt.

Hon anser att energimärkningen har blivit en dyr historia i förhållande till den minimala effekt den uppnått. Varje år energideklareras omkring 50000 danska hus och det kostar 250 miljoner danska kronor per år.

På Boverket uppger Mari-Louise Persson att det finns vissa skillnader mellan det danska och svenska sättet att energideklarera hus.

- Vi sätter mer fokus på individuella åtgärdspaket medan danskarna hittills varit mer inne på standardförslag. Det kan förklara att det danska systemet inte gett önskvärd effekt, säger hon.

I Sverige har Boverket en lista på hur man går tillväga. Du som står i begrepp att sälja ditt hus kan gå in på verket hemsida och få deklarationshjälp.