Energi

Så kommer vindkraften öka i världen

Foto: Tomasz Sienicki
Foto: Tomasz Sienicki

Jordens vindkraftverk kan fördubbla sin kapacitet till år 2027 förutspår Make Consulting i sin globala prognos.

Publicerad

USA är ett av de ledande länderna när det kommer till vindkraft, men redan 2022 förväntas utbyggnaden nå en tröskel – och sedan mattas av i takt med att rådande skattelättnader fasas ut. Det visar forskning från Make Consulting. Men experternas globala prognos är ändå mycket positiv, för flera marknader är på uppgång.

Kina är ett exempel. Där förväntas vindkraft till havs öka med mer än tre gigawatt årligen mellan 2022-2027. I Syd- och Mellanamerika planerar Argentina, Brasilien, Colombia, Mexiko och Peru satsningar som i snitt ska öka kapaciteten med 14 procent per år.

Enligt konsulterna kommer Mellanöstern och Afrika få en årlig tredubbling av sin kapacitet fram till 2027. Bara i Saudiarabien ligger kontrakt som motsvarar 1,2 gigawatt. Make Consulting varnar dock för att vissa marknader kan skrämma riskmedvetna investerare. Bland de länder som upplevs vara osäkra finns Turkiet, Argentina, Egypten och Iran. Men även Österrike och Sydafrika betraktas med viss skepsis av investerarna, detta då deras regelverk har upplevts som svajigt de senaste åren.

Men som helhet är den globala utvecklingen god.
– Det som väcker en del hopp för framtiden är att vi ser verkliga projekt under konstruktion, som är nära slutförande på alla marknader, säger Luke Lewandowski, forskningschef på Make Consulting till Green Tech Media

I Europa går trenden mot vindkraft till havs, inte minst i Sverige, Danmark, Storbritannien och Irland. Enligt forskarna byggs hälften av ländernas nya anläggningar offshore. För Frankrike, Tyskland och Holland ligger motsvarande siffra på tio procent. Över en tioårsperiod förväntas en fjärdedel av all ny vindkraft som produceras i Europa komma från anläggningar till havs.

Enligt Wind Europes prognos kommer EU ha dubblat sin mängd producerad vindkraft till år 2030. Med 888 terawattimmar motsvarar det då en tredjedel av EU:s elbehov.