Energi

Så ger Sahara energi

I ett termiskt solkraftverk koncentreras solenergin av speglar. Energin gör vatten till ånga som driver en turbin. Bilden är från kraftverket Ain Beni Matar i Marocko som även kan drivas med gas. Foto: Dii
I ett termiskt solkraftverk koncentreras solenergin av speglar. Energin gör vatten till ånga som driver en turbin. Bilden är från kraftverket Ain Beni Matar i Marocko som även kan drivas med gas. Foto: Dii
Paul van Son
Paul van Son

Förse Europa med energi från Sahara. Är det bara en ingenjörsdröm? Inte för Paul van Son som anser att projektet är realistiskt – och nödvändigt. Men missuppfattningarna är många.

Publicerad

För tre år sedan bildades stiftelsen Desertec med målet att producera billig förnybar energi i världens öknar. Initiativet har hyllats bland annat av Tysklands förbundskansler Angela Merkel eftersom det kan hjälpa till att fylla hålet efter kärnkraften som ska vara avvecklad 2022.

I München arbetar 30 personer med att förverkliga planerna i länderna runt Medelhavet. Arbetet leds av holländaren Paul van Son, vd för företaget Dii, Desertec Industrial Initiative.

Det är inget enkelt jobb. Den senaste tiden har dessutom två tunga partner, Bosch och Siemens, hoppat av, något han beklagar, men som inte får sätta stopp för arbetet.

När Paul van Son tillträdde 2009 trodde många att energi från Sahara till Europa via kablar under Medelhavet bara var en fantasi.

– Många har fortfarande missuppfattningar om projektet.

Den vanligaste är att det bara handlar om solenergi. Men i Diis plan till 2050, som publicerades i somras, kommer drygt hälften av ökenenergin från vindkraft.

– I Nordafrika finns utmärkta förhållanden och redan i dag går det att bygga vindkraftverk på land som är lönsamma utan statliga subventioner, säger Paul van Son.

Solenergin ska främst komma från termiska anläggningar där solljuset koncentreras av speglar. Värmen används för att driva en turbin. För att få en jämn produktion kan energin lagras i en saltsmälta.

Turbinerna kan även drivas med naturgas när solenergin inte räcker till.

Flera projekt är redan på gång i Nordafrika. I Tunisien ska projektet Tunur, med byggstart 2014, resultera i 2 GW solkraft.

För finansieringen står bland annat nordafrikanska energibolag. Att det skulle vara Dii som samlar in pengarna till projekten är en annan vanlig missuppfattning, förklarar Paul van Son.

– Vi tar fram underlag och kartlägger saker som solinstrålning och vindförutsättningar. Vi gör även ekonomiska kalkyler som stöd till företag och myndigheter i de olika länderna.

En tredje missuppfattning är att energin uteslutande ska exporteras till Europa. Paul van Son säger att huvudsyftet är att länderna i Nordafrika och Mellanöstern ska göra sig fria från sitt beroende av fossil energi och bygga upp en egen industri kring förnybar energi.

Dii räknar med att 20 procent av produktionen ska exporteras. För detta krävs nya kablar för högspänd likström under Medelhavet.

– Man kan jämföra med situationen i norra Europa för 20 år sedan då vi anslöt Skandinavien med Holland och Tyskland.

I ett termiskt solkraftverk koncentreras solenergin av speglar. Energin gör vatten till ånga som driver en turbin. Bilden är från kraftverket Ain Beni Matar i Marocko som även kan drivas med gas.

Desertec – missuppfattad ingenjörsdröm

Stiftelsen Desertec startades 2009 för att arbeta för att förverkliga idén om att utnyttja världens öknar för produktion av förnybar energi. Den ska sedan transporteras till förbrukarna med hjälp av kablar för högspänd likström.

I oktober 2009 bildades företaget Dii (Desertec Industrial Initiative) baserat i München för att arbeta konkret för att förverkliga Destertecs idéer i länderna kring Medelhavet. Bland ägarna finns storföretag som ABB och Eon.

I somras publicerade Dii rapporten 2050 Desert Power.