Energi

Ringhals sänker effekten – havsvattnet är för varmt

Kärnkraftverket Ringhals halverar effekten på en av sina fyra reaktorer. Havsvattnet som används för kylning är för varmt.

Publicerad

– Vi gör det för att ha en god säkerhetsmarginal till dit man kan misstänka att anläggning och komponenter påverkas, säger Claes-Inge Andersson, ställföreträdande kommunikationschef för Forsmark och Ringhals, till TT.

Ringhals 2 påbörjade på måndagen effektnedgång när havsvattentemperaturen närmade sig 25 grader i den ihållande sommarhettan. När temperaturen steg ytterligare beslutade produktionschefen att ta reaktorn ur drift, men på kvällen hade läget förbättrats något.

– Det har blivit lite kallare och vi har beslutat att inte stänga av helt, utan ha effekten på 49 procent, säger Claes-Inge Andersson.

Ringhals 3 och 4 har fortsatt normal produktion, medan Ringhals 1 för närvarande är avställd för sitt årliga planerade underhåll. Energibortfallet får nu kompenseras.

– Det finns ju annan produktion inom landet och det sker en export och import av energi hela tiden.

Varje reaktor har fastställda gränsvärden för havsvattnets maxtemperatur. För Ringhals 2 gäller 25 grader.

Händelsen är mycket ovanlig och det är sällan som de svenska kärnkraftverken tvingas dra ned effekten på grund av för varmt havsvatten. För Ringhals har det skett någon enstaka gång under 2000-talet.

– Blir det svalare kan vi gå upp i effekt igen. Vi får avvakta temperaturen och kan inte uttala oss om hur lång tid det tar. Det hänger också ihop med vilka vindar som blåser, säger Claes-Inge Andersson.