Energi

Ringhals 4-stoppet förlängs: ”Behöver specialverktyg”

Stoppet för reaktor Ringhals 4 till följd av en skadad tryckhållare förlängs ytterligare två månader, till 31 januari. Konsekvensen blir högre elpriser i södra Sverige och ökad risk för planerade elavbrott i vinter, enligt experterna.

Publicerad

Artikeln har uppdaterats.

– Det är väldigt olyckligt. Det här är något marknaden hade befarat och nu kom beskedet, säger Christian Holtz, analytiker vid elmarknadskonsultbyrån Merlin & Metis.

– Det kommer absolut att innebära högre elpriser i södra Sverige. Och också en ökad risk för frånkoppling, tillägger han.

Stor andel av produktionen

Svenska kraftnät gjorde redan i augusti en konsekvensanalys av om Ringhals 4 inte är i drift i vinter. Detta produktionsbortfall skulle enligt analysen öka Sveriges importberoende till 149 timmar – upp från en normalvinter med 36 timmars import.

Samtidigt pekar myndigheten på "en reell risk" att elförbrukning i delar av södra Sverige måste kopplas bort när det blir som kallas.

Importbehovet ökar kalla vinterdagar då förbrukningen i Sverige kan öka till cirka 25 000 megawatt, medan produktionen i Sverige ligger på omkring 22 000 megawatt.

– Faller 1 000 megawatt bort (Ringhals 4:s kapacitet) är det bara några procent på nationell nivå. Men för elområde SE3 är det en stor andel av kraftproduktionen, säger Holtz.

Skada under underhållsarbete

Bakgrunden till det förlängda reaktorstoppet är den skada som skedde på reaktorns tryckhållare i samband med underhållsarbete i augusti. Tidigare gjorde den statliga energikoncernen Vattenfall bedömningen att reparationsarbetet skulle ta tre månader, med omstart av reaktorn i slutet av november. Nu är siktet inställt på omstart först i slutet av januari.

– Vi har nu kunnat kartlägga skadan ordentligt och vi behöver specialverktyg för att göra rent samt reservdelar. Därför har vi nu kommit fram att vi behöver ytterligare tid för reparation, säger Ringhals AB:s presschef Anna Collin till TT.

Den så kallade tryckhållaren som nu gått sönder har till uppgift att hålla trycket så pass högt i reaktorn att vattnet inte kokar. Enligt Anna Collin ska dock möjligheten att få reservdelar i tid vara god.

– Där känner vi oss trygga, vi har ett väldigt bra samarbete med vår leverantör och det arbetet inleddes i princip samma dag som skadan upptäcktes.

Enligt Vattenfall arbetar nu ett 100-tal personer sedan två veckor tillbaka ihop med leverantörer i anslutning till reparationsarbetet.

Vilka konsekvenser det här ger för den svenska energimarknaden vill inte Anna Collin spekulera i, men konstaterar att Ringhals 3 är i fortsatt drift.

– Ringhals 3 producerar stabilt så vi producerar fortfarande men med halva vår kapacitet.

Tappar viktiga egenskaper

Det frånkopplade Ringhals 4 slår på flera sätt, enligt Christian Holtz. Dels innebär bortfallet att omkring 1 000 megawatt i planerbar produktion tas bort i en situation där den så kallade effektbalansen redan är utmanande.

– Det andra är att man tappar de viktiga tekniska egenskaper i elsystemet som en reaktor innebär – framförallt en reaktor i sydvästra Sverige, där behovet är som störst, säger han.

– Det kommer att få till följd att överföringskapaciteten från norra Sverige till södra Sverige förmodligen kommer att reduceras. Systemet blir som helhet mer känsligt för störningar, vilket gör att Svenska kraftnät tvingas reducera överföringskapaciteten från norr till söder, tillägger han.

Fakta: Skadan på Ringhals 4

Tryckhållaren är en av tryckvattenreaktorns allra största komponenter, 12,8 meter lång med en diameter på 2,4 meter och en vikt på cirka 84 ton.

Uppgiften är att se till att trycket i reaktorn är så högt att vattnet inte börjar att koka. Trycket kan höjas genom att man tillför värme via elpatroner i botten av tryckhållningskärlet eller sänkas genom att vatten sprutas in i ångan i den övre delen av komponenten.

Vid underhållsarbetet gick ett antal elpatroner sönder och dessa ska nu enligt Vattenfall bytas ut.

Källa: Vattenfall.