ENERGI

Regeringens experter: Elstöden är för stora – särskilt till företag

Finanspolitiska rådet med ordförande Lars Heikensten anser att elstöden, särskilt till företag, har blivit för stora. Arkivbild.
Finanspolitiska rådet med ordförande Lars Heikensten anser att elstöden, särskilt till företag, har blivit för stora. Arkivbild.

Elstöden på över 60 miljarder har blivit för omfattande, särskilt till företag. Det hävdar Finanspolitiska rådet i sin årsrapport om hur regeringen sköter finanspolitiken.

Publicerad

Rådet anser att regeringen, med mindre omfattande elstöd, istället kunde ha satsat på budgetåtgärder för att stötta de som påverkats mest av de höga elpriserna, utan att riskera att elda på inflationen.

– Elstöden tycker vi är för omfattande, det gäller särskilt till företag, säger Lars Heikensten, ordförande för Finanspolitiska rådet, på en pressträff.

– Hade man inte gett så stora stöd i de sammanhangen hade man haft möjlighet att göra andra saker som vi tror att ekonomin hade mått bättre av.

Med ett mer begränsat elstöd hade det till exempel funnits utrymme för mer riktade stöd till särskilt utsatta hushåll, anser rådet.

– Eller utbudsåtgärder för att förbättra ekonomins tillväxtpotential. De lyser i princip med sin frånvaro i den här budgeten, säger Lisa Laun, vice ordförande Finanspolitiska rådet.

Första granskningen

Hon framhåller att det fanns skäl att ge ett visst ekonomiskt stöd till hushållen. Men påpekar samtidigt att prisstöd generellt sett är problematiska.

– Det riskerar att motverka nödvändig anpassning av efterfrågan. I det här fallet att minska drivkrafterna till energieffektiviseringar och elbesparingar, säger Laun.

Det är något som är särskilt viktigt på elmarknaden, enligt rådet. På kort sikt är det främsta sättet att påverka elpriset att minska efterfrågan på el.

Det är första gången som Finanspolitiska rådet har tillfälle att granska den nya regeringens finanspolitik och ekonomiska förslag. Rådet anser att finanspolitiken i budgetpropositionen för 2023, som lades fram i höstas, och vårpropositionen som kom i april, lever upp till det ramverk som finns för finanspolitiken.

Men regeringen skulle ha kunnat använt mer pengar till förslag med tanke på lågkonjunkturen, utan att riskera högre inflation, enligt rådet.

Det mesta av kritiken handlar dock om elstöden på runt 64 miljarder kronor totalt.

Elstöd över budgeten

Särskilt det elstöd som regeringen i januari i år utlovade till hushållen i hela landet för elpriser under november och december förra året. Hushållen i södra Sverige hade ju redan kompenserats då genom det stöd som aviserades redan under sensommaren och hösten av den avgående regeringen och den tillträdande.

Och redan under vintern och våren 2022 föreslogs, beslutades och betalades det dessutom ett elstöd, då betalat över budgeten, på 9 miljarder kronor.

Mest kritik riktar rådet mot elstödet till företagen i södra Sverige. Ett skäl är, enligt rådet, att företagen i stor utsträckning har kunnat vältra över sina ökade elkostnader på konsumenterna.

– Det är också så att storförbrukare av el har ofta långa fasta elavtal och det finns då en risk att de elstöd som går till företagen faktiskt överstiger de ökade kostnader de haft för elen, säger Lisa Laun.

Rådet anser att företagen borde ha behövt styrka sina elkostnader över ett visst förbrukningstak.

Regeringen har på sluttampen av utformningen av elstödet till företag ändrat förslaget så att fastprisavtal ska kunna påverka stödet.

Generellt anser rådet att en regeringar ska vara försiktiga med att kompensera för priser som går upp på en marknad. Det skapar förväntningar om ytterligare och nya stöd.