Energi

Regeringen vill satsa på vindkraft till havs – ska ge 120 terawattimmar

Vindkraftverk på Lillgrund i Öresund. Arkivbild Foto: Johan Nilsson / TT
Vindkraftverk på Lillgrund i Öresund. Arkivbild Foto: Johan Nilsson / TT

Regeringen räknar med att havsbaserad vindkraft blir allt viktigare för Sverige och vill planera för ny vindkraft till havs som ger 120 terawattimmar.

Publicerad

Artikeln uppdaterad.

– Det är nästan lika mycket som hela elförbrukningen i Sverige på ett år, säger miljöminister Annika Strandhäll (S) på en pressträff.

Regeringen har nu fastställt de statliga havsplanerna för Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken.

– Därmed skyndar vi på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft, säger Strandhäll.

Enligt Strandhäll är det ett viktigt steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen, men också ett sätt att möta det ökade elbehovet.

– Vindkraften kommer att byggas långt ute till havs som varken hörs eller syns från land.

Förslag på havsplanerna har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten. De var klara i slutet av 2019.

Hur havet ska användas

De statliga havsplanerna ska visa statens samlade syn på hur havet ska användas. Planerna ska vägleda myndigheter, kommuner och domstolar när de planerar och ger tillstånd för olika verksamheter i havet.

I Havs- och vattenmyndighetens förslag pekas områden för vindkraft ut som bedöms ge drygt 20-30 terawattimmar vindkraft per år.

Regeringen anser dock att det är för lite och ger nu Energimyndigheten och andra myndigheter i uppdrag att planera för ytterligare 90 terawattimmar vindkraft. I dag har Sverige en elförbrukning om cirka 140 terawattimmar per år.

Innebär uppdraget om ytterligare 90 terawattimmar havsbaserad vindkraft att de fastställda havsplanerna revideras?

– Det kan innebära en revidering och det kan innebära en utökning med fler platser, säger Strandhäll.

Enklare tillstånd

Regeringen förbereder också en proposition för enklare tillståndsprocesser för vindkraft och arbetar med att titta på hur kommunerna kan ges ökade incitament vid en etablering. Som ansökningsprocessen ser ut i dag kan företag få avslag på sina vindkraftsplaner efter flera år.

– Vi ska fortsätta upprätthålla höga miljökrav, men att vindkraftsföretag tidigare i processen ska få ett tydligt besked om vad som gäller är en viktig inriktning för oss, säger Strandhäll.

Intresset för att bygga vindkraft har dessutom växt explosionsartat på kort tid.

– Det finns ett stort intresse för att bygga vindkraft ute till havs. I dag finns det ansökningar om anslutning hos Svenska kraftnät som motsvarar över 350 terawattimmar el – bara för södra Sverige, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Hinder för militären

Vindkraftsbranschen vill att betydligt större områden för vindkraft pekas ut i planerna. Men det finns motintressen. Försvarsmakten är oroad för att stora vindkraftsparker ska vara ett hinder för militär verksamhet. Därutöver finns en oro för att djur- och naturliv ska störas.

Att många intressen ska samsas om havet är en av utmaningarna, enligt regeringen.

– Inte minst är det viktigt att ta hänsyn till fiskerinäringens fortsatta livsmedelsproduktion. Jag känner mig ganska trygg med att havsplanerna kommer att underlätta samexistensen mellan olika intressen, säger Strandhäll.

Nationella havsplaner ska upprättas enligt ett EU-direktiv från 2014. Sverige skulle ha antagit de svenska planerna redan förra våren. Beredningen i regeringskansliet har dock dragit ut på tiden.

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för den nationella havsplaneringen.

Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för kusten och för territorialhavet. Territorialhavet sträcker sig 12 sjömil ut från strandlinjen eller från eventuella öar.

Energimyndighetens uppdrag ska redovisas senast i mars 2023. Havs- och vattenmyndighetens förslag ska lämnas till regeringen senast i december 2024.