Energi

Regeringen vill ha nationell strategi för vätgas

Tankning av vätgas i en Toyota Mirai Foto: Toyota
Tankning av vätgas i en Toyota Mirai Foto: Toyota
Rickard Nordin, Centerpartiet Foto: Riksdagen/Pressbild
Rickard Nordin, Centerpartiet Foto: Riksdagen/Pressbild

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell vätgasstrategi. Vätgasen kan bli en del i omställningen till fossilfri industri och bidra till ett hållbart elnät.

Publicerad

Det är framför allt industrin som efterfrågat en utredning av vätgasens potential, eftersom den kan användas som drivmedel och inom tung industri. Vattenfall beskriver vätgasen som ett "lovande alternativ" för att lösa utmaningarna i elnätet.

– Det handlar om att analysera potentialen för vätgas. Här behöver vi ta ett helhetsgrepp på det mest samhällsekonomiska sättet att utveckla den, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Vätgas som el-lagring

I takt med att Sveriges elproduktion ställs om till förnybar el som vind- och solenergi blir systemet mer väderberoende, vilket kan leda till obalans i elnätet.

– I Sverige har vi till stor del balanserat elnätet med vattenkraften genom att släppa på mer vatten när elproduktionen från övriga källor är låg. Nu börjar det bli så mycket sol- och vindenergi att detta inte räcker, säger Maria Grahn, forskare i energisystemanalys vid Chalmers tekniska högskola.

En åtgärd kan vara att lagra el genom vätgaslagring. Vätgas produceras genom elektrolys av vatten, och det enda som behövs är vatten och el. Vätgaslagren kan fyllas på när mycket el produceras, och användas när elproduktionen är låg.

En del i klimatomställningen

Vätgasen har möjlighet till en kapacitet på tre gigawatt 2030 och åtta gigawatt 2045, enligt Fossilfritt Sverige som regeringen startade 2015 med syfte att öka takten i klimatomställningen.

Att använda sig av vätgaslagring för att balansera ut elförsörjningen kommer med kostnader, dels för lagringen, dels för ädelmetaller som platina som behövs i processen för att utvinna elen.

– Det behövs stora fluktuationer i elpriset för att få ekonomi i det hela, för att betala för kostnaden att ha lagren, säger Jonas​ Lindmark, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Energimyndigheten har fått uppdraget och ska presentera resultatet redan i juli.

– Det behöver hända här och nu. Det finns pengar att hämta i EU och om vi är klara i juli så kan vi återkomma till detta i höstbudgeten, säger Rickard Nordin.