Energi

Regeringen säger ja till slutförvar: ”Blir världsledande”

Annika Strandhäll (S), miljöminister, ger besked om slutförvaret av använt kärnbränsle. Foto: Stefan Jerrevång/TT
Annika Strandhäll (S), miljöminister, ger besked om slutförvaret av använt kärnbränsle. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Regeringen säger ja till SKB:s ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle. ”SKB har visat att det kommer att vara säkert”, säger miljöminister Annika Strandhäll (S).

Publicerad

Regeringsbeslutet presenteras på en digital presskonferens av Strandhäll.

– Sveriges regering har i dag fattat ett helt historiskt och unikt beslut som gör det säkert att gå vidare med slutförvar, säger hon.

– Vi blir med dagens beslut världsledande tillsammans med Finland på detta område.

Elva frågor och svar

Beslutet berör ansökningar från Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, om ett system för slutförvar av använt kärnbränsle.

SKB:s ansökningar omfattar två anläggningar, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn, och en slutförvarsanläggning i Forsmark. Totalt ska 12 000 ton kärnavfall deponeras i 6 000 kopparkapslar på cirka 500 meters djup i urberget.

– Detta är säkerligen ett av de mest genomlysta och undersökta regeringsärenden genom tiderna, säger Strandhäll.

Tre barriärer

Hon pekar på att SKB:s system bygger på tre barriärer som ska förhindra att strålning läcker ut under de 100 000 år som kärnbränslet behöver lagras. Barriärerna består av kopparkapslar som i sin tur är omgivna av bentonitlera som skyddas av urberg.

– Detta är en helt världsledande teknik för att ta hand om kärnavfallet, säger Strandhäll.

– Slutförvaret uppfyller kraven och SKB har visat att det kommer att vara säkert.

Strandhäll uppger också att regeringen beslutat att när slutförvaret om cirka 70 år är fyllt och ska förseglas så är det den regeringen som fattar beslut om försegling.

Däremot behövs inte ett regeringsbeslut när anläggningen ska tas i drift. Det beslutet om godkännande av driften tas av Strålsäkerhetsmyndigheten.

SKB:s VD Johan Dasht kallar regeringsbeslutet historiskt.

”Efter 40 års forskning är vi stolta över att få ta detta ansvar och ser fram emot att investera 19 miljarder kronor i slutförvarsanläggningarna i Östhammar och i Oskarshamn”, säger han i en skriftlig kommentar.