Regeringen prövar utbyggnad av Preemraff i Lysekil

2019-08-23 14:12  
Preemraff diskuteras i regeringen. Foto: TT

Regeringen kommer att pröva om den kritiserade utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil ska tillåtas eller ej. Verksamheten beräknas bli så omfattande att den kan påverka möjligheterna att nå de klimatmål som satts upp för Sverige, säger klimat- och miljöminister Isabella Lövin.

På en pressträff redogjorde klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) för hur och varför utredningen ska genomföras.

– Vi gör bedömningen att miljöpåverkan kan vara så stor att regeringen ska pröva ärendet, säger hon.

Isabella Lövin säger att världen har en klimatkris och att regeringen har en mycket ambitiös klimatpolitik. Men att den då måste ha handlingsutrymme för att genomföra målen.

– Att minska utsläppen är en av de viktigaste frågorna för regeringen, och då måste det vara ordning och reda i klimatarbetet.

Beslut överklagades

Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt gav Preems raffinaderi grönt ljus i fjol. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av flera organisationer, däribland Naturskyddsföreningen, eftersom utbyggnaden enligt Preems beräkningar kan fördubbla koldioxidutsläppen.

Mark- och miljööverdomstolen har påbörjat beredning av ärendet men ska nu alltså överlämna målet till regeringen. Detta är första gången som regeringen uttryckligen hänvisar till klimatlagen för att lyfta ett tillståndsärende till regeringens bord, konstaterar Lövin.

– Vi har en klimatlag som regeringen han ansvar för och skyldighet att styra mot. Då har regeringen beslutat att lyfta frågan om tillåtlighet, säger hon till TT.

Läs mer: Bolund: Bara förnybart bränsle ska säljas på svenska mackar

Hon vill inte föregå domstolens utlåtande, men hänvisar till att miljöbalken ger regeringen möjlighet att bevilja eller inte bevilja tillstånd till verksamheter som ger en "genomgripande och omfattande påverkan" på hållbar utveckling.

Hon kan inte säga när beslut kommer, men någon gång nästa år är trolig.

Preem välkomnar regeringen

Preem välkomnar att regeringen övertar prövningen av den planerade utbyggnaden i Lysekil.

"För oss är det viktigt att den här frågan utreds noggrant", säger Petter Holland, vd på Preem, i ett pressmeddelande.

Preem framhåller att verksamheten vid raffinaderiet är komplex.

"Det här ger oss en möjlighet att kunna redogöra för hur det hela hänger ihop. Vår planerade utbyggnad är tänkt att användas i kombination med infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS (carbon capture and storage), och andra åtgärder som bidrar till minskade utsläpp på sikt", säger Petter Holland enligt pressmeddelandet.

Fick underrättelse

Ärendet hamnade på regeringens bord sedan Naturskyddsföreningen i juni skickat en så kallad underrättelse till regeringen om att den skulle ta över ärendet från Mark- och miljööverdomstolen, vilket alltså nu sker i enlighet med miljöbalken.

Preem har ansökt om att bygga ut sin anläggning på flera sätt. Bland annat vill bolaget ha tillåtelse att öka användningen av råvara, från 11,4 miljoner ton till 13,9 miljoner ton. Man vill även ha tillstånd att använda förnybara råvaror, till exempel raps eller tallskog, samt bygga en anläggning för att göra bensin eller diesel av så kallad tjockolja.

Det är denna process som kan leda till dubbelt så höga utsläpp av koldioxid. Enligt Preem skulle dock utsläppen samtidigt minska i användarled.

Mer om: Preem Raffinaderi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt