Energi

Regeringen körde

över egna experter

Energimyndigheten blev överkörd när regeringen satte ihop sitt förslag till nya regler för dem som vill producera sin egen el.

Publicerad

Trots att Energimyndigheten är regeringens egen expertmyndighet valde näringsdepartementet att strunta i experternas råd när man satte ihop sitt lagförslag med regler för debitering av småskalig elproduktion.

- Linus (Palmblad, handläggare på Energimyndigheten, red. anm.) försökte komma till tals med dem, men det gick inte, säger Kajsa Olsson på Energimyndigheten.

KTH-professorn och utredaren Lennart Söder föreslog i februari förra året ett system med månadsvis nettodebitering - det vill säga att kunden betalar mellanskillnaden av den el han eller hon köpt och sålt.

Energimyndigheten svarade i ett remissyttrande att myndigheten ställer sig positiv till Lennart Söders förslag och stödjer ett system med nettodebitering.

Men när det var dags att sätta ihop förslaget till ny lag lyssnade inte departementet på myndighetens experter, berättade Kajsa Olsson på ett seminarium arrangerat av Svensk Energi i förra veckan.

Kritiken mot regeringens förslag har varit hård. Utredaren själv, Lennart Söder, branschorganisationen Svensk Energi och ett 70-tal privatpersoner har uppvaktat näringsdepartementet och protesterat mot att utredningens förslag om nettodebitering inte finns med i regeringens proposition till riksdagen.

Jan-Olof Lundgren, sakkunnig på näringsdepartementet, säger att departementet vill se en utförligare utredning av hur nettodebiteringen påverkar bland annat skatter och konkurrens innan man går vidare med frågan.

Tomas Kåberger, generaldirektör för Energimyndigheten, vill på måndagen inte kommentera Kajsa Olssons uppgifter.