Energi

Regeringen: Inga krav på energimätare i lägenheter

Radiatormätare är en typ av utrustning som kan användas för individuell mätning och debitering av värme. Foto: Sabo
Radiatormätare är en typ av utrustning som kan användas för individuell mätning och debitering av värme. Foto: Sabo

Det blir inget krav på att värme- och varmvattenförbrukning ska mätas på lägenhetsnivå. Men regeringen vill att Boverket utreder frågan på nytt.

Publicerad

Det handlar om så kallad IMD, individuell mätning och debitering av värme och varmvatten, som har sin bakgrund i ett EU-direktiv om energieffektivisering. Tanken är att de boende ska minska sin förbrukning av värme och varmvatten om de måste betala för exakt den mängd de gör av med.

Men i flera fall har energibesparingen uteblivit, vilket har lett till att IMD har kritiserats, bland annat av allmännyttans branschorganisation Sabo.

Lagen om energimätning som klubbades av den svenska riksdagen 2014 innehöll därför tillägget att energimätare ska installeras när det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Boverket fick i uppdrag att utreda när så är fallet.

Men i två rapporter kom Boverket fram till att det generellt sett inte är kostnadseffektivt med individuell mätning och debitering av värme och varmvatten, varken i nya eller gamla bostäder.

Slutsatsen har dock kritiserats av konsultbolaget WSP, som på uppdrag av flera energimätarföretag granskade Boverkets arbete.

Nu meddelar regeringen att den delar Boverkets bedömning. Det blir alltså inga nya krav på energimätare. Men Boverket får i uppdrag att fortsatt hålla koll på frågan.

– Regeringen kommer i nuläget inte att införa en ny reglering för att mäta värme och tappvarmvatten i lägenheter. Däremot får Boverket i uppdrag att se om ändrade ekonomiska förhållanden kan innebära skäl för att i framtiden införa individuell mätning av värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå, säger energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Varje år mellan 2017 och 2019 ska Boverket redovisa för regeringen ifall det finns skäl att införa krav på mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå.

Gilla Ny Teknik på Facebook!