Energi

Reaktorvraken i Fukushima turistattraktion

Reaktor 3 i Fukushima Daiichi ett halvår efter katastrofen. Foto: Tepco
Reaktor 3 i Fukushima Daiichi ett halvår efter katastrofen. Foto: Tepco

Uppröjningen och avvecklingen av de havererade reaktorerna i Fukushima blir ett allt populärare utflyktsmål.

Publicerad

Haveriplatsen där de fyra första reaktorerna vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi blev svårt skadade i samband med naturkatastrofen den 11 mars 2011 håller på att utvecklas till ett populärt utflyktsmål.

Guidade turer ordnas vid anläggningen och totalt uppges 16000 besökare ha deltagit. Av dessa gjorde 900 sina besök första året efter olyckan, men under första halvåret förra året hade antalet ökat till 3700 personer.

Besökarna får åka runt i området i bussar och får sätta på sig skoskydd, ansiktsmask av engångstyp och bomullsvantar. Strålningsnivåerna på de ställen som besöks ger efter en timme en dos som är 1 procent av rekommenderade stråldoser, d v s 1 mikrosievert.

Bussturen går inte i närheten av reaktorerna 1 – 3 som drabbades av härdsmältor, där är strålningsnivåerna fortfarande för höga för att ta in besökare.

Enligt tidningen Asahi Shimbun uppfattas besöken som positiva av de 7000 personer som arbetar med uppröjning och avveckling. Energiföretaget Tepco som äger anläggningen arrangerar en del av besöken, liksom organisationen Appreciate Fukushima Workers, som leds av en före detta anställd vid Tepco.

Eftersom avvecklingsarbetet väntas ta flera decennier tänker Tepco utöka besöksverksamheten för att få en större förståelse från allmänheten för vad avvecklingsarbetet innebär.